Finska gruppen

SUOMENKIEUNEN KESKUSTELUPIIRI kokoontuu parillisina tiistaina klo 14.00 Den finskspråkiga samtalsgruppen samlas på tisdagar, jämna veckor kl. 14.00

SUOMENKIEUNEN KESKUSTELUPIIRI kokoontuu parillisina tiistaina klo 14.00 seurakuntatalolla Magdalena-salissa. Piirissä käsitellään erilaisia aiheita ja kahvinjuonnin lomassa on tilaa myös vapaaseen keskusteluun. Pastori Jaakko Punta on mukana piirissä kerran kuukaudessa. 

Eero Mäki, yhdyshenkilö, p. 0733-704721 
Jaakko Punta, pastori, p. 0708-659713 

Den finskspråkiga samtalsgruppen samlas på tisdagar, jämna veckor kl. 14.00 i 
Församlingshemmets Magdalenarum. Olika ämnen diskuteras i gruppen och det finns även utrymme för fri diskussion under tiden när vi dricker kaffe. Prästen Jaakko Punta är med i gruppen en gång i månaden. 

Eero Mäki, kontaktperson, 0733-704721 
Jaakko Punta, präst, 0708-659713