Finska gruppen

SUOMENKIEUNEN KESKUSTELUPIIRI kokoontuu parillisina tiistaina klo 14.00 Den finskspråkiga samtalsgruppen samlas på tisdagar, jämna veckor kl. 14.00

Start 19 september!

SUOMENKIEUNEN KESKUSTELUPIIRI kokoontuu parillisina tiistaina klo 14.00 seurakuntatalolla Magdalena-salissa. Piirissä käsitellään erilaisia aiheita ja kahvinjuonnin lomassa on tilaa myös vapaaseen keskusteluun. Pastori Jaakko Punta on mukana piirissä kerran kuukaudessa. 

Eero Mäki, yhdyshenkilö, p. 0733-704721 
Jaakko Punta, pastori, p. 0708-659713 

Den finskspråkiga samtalsgruppen samlas på tisdagar, jämna veckor kl. 14.00 i 
Församlingshemmets Magdalenarum. Olika ämnen diskuteras i gruppen och det finns även utrymme för fri diskussion under tiden när vi dricker kaffe. Prästen Jaakko Punta är med i gruppen en gång i månaden. 

Eero Mäki, kontaktperson, 0733-704721 
Jaakko Punta, präst, 0708-659713