Foto: mrmohock/Shutterstock

Ideell

I Svenska kyrkan kan man vara medarbetare på många sätt; som ideell, förtroendevald och anställd. Kontakta din församling om du vill engagera dig som volontär. Alla frivilliga krafter behövs.

Det finns många sätt att engagera sig ideellt

Många människor engagerar sig ideellt i församlingarna i Svenska kyrkan i Lunds stift. Det finns många sätt att engagera sig. Du kan till exempel delta i en besöksgrupp, skriva i församlingsbladet, vara gudstjänstvärd, engagera dig i ett språkcafé, hjälpa asylsökande och nyanlända, bli ung konfirmandledare eller delta i det internationella arbetet. Det är bara fantasin som sätter gränserna för vad du kan bidra med i din församling. 

Så hittar du ett ideellt uppdrag

Kontakta din församling och berätta att du är intresserad av att engagera dig ideellt. Är du osäker vilken församling du tillhör kan du använda sökfunktionen här nedan.

Du kan också söka uppdrag via Volontärbyrån, en webbplats som hjälper engagerade människor och ideella organisationer att hitta varandra genom att förmedla ideella uppdrag.

Kurser och utbildningar för dig som är ideell

Genom stiftsprojektet "Ideell i kyrkan" erbjuder Lunds stift gratis kurser för att stärka och rusta dig som är ideell. Kurserna arrangeras i samarbete med Jämshögs folkhögskola och Sensus studieförbund. Aktuella kurser publiceras löpande på den här sidan. 

Aktuella kurser för ideella i Lunds stift

Ideell i kyrkan- Färdplan klimatet

Publicerad:

15 november har du chansen att få inspiration och tips om hur du kan bli mer klimatsmart i ditt engagemang som ideell i Svenska kyrkan.

Lär dig att våga ta svåra samtal

Publicerad:

Lär dig metoder och förhållningssätt som du som ideell kan använda i mötet med personer som behöver prata om djupare frågor. Under tre kvällar i oktober 2023 kan du lära dig grunderna i att föra inlyssnande samtal.

Grundläggande kurs om Svenska kyrkan

Publicerad:

Under hösten 2023 och våren 2024 erbjuder Jämshögs folkhögskola tillsammans med Lunds stift och studieförbundet Sensus en grundläggande kurs om Svenska kyrkan. Kursen riktar sig till dig som arbetar i eller samarbetar med Svenska kyrkan, antingen som anställd, förtroendevald eller ideell. Anmälan görs via Jämshögs folkhögskola.

Grundkurs för ideella som vill leda gudstjänst

Publicerad:

Hösten 2023 ordnar Lunds stiftskansli en grundkurs för dig som är ideell i församling eller pastorat och vill leda gudstjänst. Kursen hålls på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Anmälan görs av din hemförsamling senast 16 juni.

Utbildningar och inspirationsdagar genom Ideellt forum

Ideellt forum i Svenska kyrkan är ett samarbete mellan olika inomkyrkliga organisationer. Nätverket driver utbildningar och inspirationsdagar för att tillsammans skapa delaktighet och engagemang lokalt.

Se aktuella utbildningar på Ideellt forums egen webbplats

 

Material från Act Svenska kyrkan

Material för engagerade

Fördjupande material, filmer, affischer, kollektvädjan och annat material som är bra när du vill lära dig mer om eller berätta för andra om Act Svenska kyrkan.

Bild på en datorskäm, mobil och Ipad som visar innehålla från Kunskapsplattformen

Kunskapsportalen Actum

Kunskapsportalen Actum är för dig som vill lära dig mer om Act Svenska kyrkan och våra fem fokusområden. Fördjupa din kunskap genom videos, intervjuer med changemakers och interaktiva quiz.

Artiklar om ideellt arbete

Prästost och såpbubbletävling – i Kropps församling flödar kreativiteten

Publicerad:

Grevé och cheddar må vara populära men i Kropps församling är det prästost som gäller. Dessa lagrade godbitar säljs nämligen till förmån för Act Svenska kyrkans fasteinsamling under en aktivitetsdag i Mörarps församlingshem.

Involvera och inspirera - nyckelord i kursen ”Att vara kyrka”

Publicerad:

I S:t Andreas kyrka i Malmö har de ideella medarbetarna alltid varit många. I dagsläget är ett drygt 50-tal ideella engagerade i olika verksamheter, gudstjänster och mötesplatser. Men för att utveckla arbetet, bygga för framtiden och få ännu fler att engagera sig, går anställda och ideella tillsammans nu utbildningen ”Att vara kyrka” på Helsjöns folkhögskola.

Ideella föreningar i Lunds stift

Gult kors.

Svenska kyrkans lekmannaförbund

Svenska kyrkans lekmannaförbund bildades 1918 och är en självständig organisation inom Svenska kyrkan som verkar på församlings-, stifts- och riksnivå. I Lunds stift finns cirka 1200 medlemmar.

Logotyp för Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift.

Kvinnor i Svenska kyrkan i Lunds stift

Kvinnor i Svenska kyrkan vill lyfta fram kvinnors erfarenheter och perspektiv och stödja insatser för en rättvis och hållbar utveckling i samhälle och kyrka. I Lunds stiftsgrupp bjuds medlemmar in till samtalsgrupper, frukostmöten, studiecirklar och danskvällar.

Vitt kors med vit flamma mot röd bakgrund och texten Svenska kyrkans unga.

Svenska kyrkans unga i Lunds stift

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av barn och unga som vill upptäcka och dela kristen tro. Välkommen till Lunds distrikt.

Syföreningar i Lunds stift

Syföreningar i Lunds stift har till uppgift att stötta de kyrkliga arbetsföreningarnas arbete.

Ideella uppdrag genom Act Svenska kyrkan

Engagera dig internationellt

Vill du göra något handfast i kampen för en mer rättvis värld? Här kan du delta i påverkanskampanjer, åka på utbyte, bli ombud, bli Ageravolontär eller engagera dig på något annat sätt i din egen församling.

Samtal mellan fyra personer

Internationell grupp, ombud, samordnare

Är du intresserad av volontärarbete och brinner för rättvisefrågor? Då borde du gå med i en internationell grupp och bli ombud för Act Svenska kyrkan.

Grupp ageravolontärer som sopar ut sitt budskap i en magafon.

Ageravolontär

Är du ung vuxen och vill engagera dig för internationella rättvisefrågor? Vill du vara med och påverka orättvisa strukturer? Då ska du bli Ageravolontär!