Biskop Johan Tyrberg (dansk)

Biografi

Johan Arvid Tyrberg, født den 20. juni 1963, er biskop i Lunds stift. Han blev valgt til biskop den 1. april 2014 af sin forgænger, den nuværende ærkebiskop Antje Jackelén.

Johan Tyrberg blev indsat som biskop den 24. august i Uppsala domkirke, og han blev dermed den 69. biskop i Lunds stift. Han blev præsteindviet i 1990 for Lunds stift og har blandt andet gjort tjeneste ved den svenske kirke i udlandet med udstationering i Frankfurt am Main, Tyskland. Han har tilmed boet i USA i en periode. I 2007 blev Johan Tyrberg sognepræst i Karlshamns menighed i Blekinge i Sverige. Han er nevø til biskop emeritus Karl-Johan Tyrberg og har tre voksne børn.

Johan beskriver sig selv som en visionær, der konstant er på vej mod noget nyt, men som altid har menigheden nærmest hjertet. "Kirken drejer sig om menigheden. Det er her, folk mødes, og hvor evangeliet forkyndes i ord og handlinger", siger han. Biskop Johan brænder for at løse lederskabsproblemer og fremhæver vigtigheden af kommunikation. "Jeg vil møde mennesker med evangeliet, der hvor de er. Jeg møder ikke kun mennesker i kirken, men anvender også andre fysiske fora og de forskellige medier, der er til rådighed", fortæller biskop Johan Tyrberg.

Biskoppen er aktiv på flere sociale medier: Han er både på Facebook,Twitter og Instagram, og desuden kan man følge hans blog.

Biskoppens vigtigste opgave er at lede og inspirere kirken i stiftet. Sammen med domkapitlet har biskoppen ansvaret for, at kirkens lære og ritualer følges. Desuden er det biskoppen, der indvier præster og diakoner til tjeneste i kirken. Som biskop er man selvskreven ordfører i stiftsbestyrelsen og domkapitlet.

Valgsprog

Biskop Johan Tyrberg vil gerne have, at der bliver lagt mærke til kirken, og at den sætter sit præg på hele samfundet. Han har valgt "Jordens salt" som sit valgsprog og motto.

"I Matthæusevangeliet kapitel 5 vers 13 siger Jesus, at vi er jordens salt. Der findes forskellige fortolkninger af dette, men uanset hvilken fortolkning man vælger, er tanken, at Guds folk skal smelte sammen med omgivelserne. Vores kald er at leve i verden, i samfundet. Iblandet som salt, mærkbart som salt. Sådan ønsker jeg at leve, og jeg vil vise vejen til et sådant liv", forklarer biskop Johan.

"Vi har en opgave og en rolle i verden og for verden. Saltet har mange opgaver og betydninger, men som regel tænker vi på det som en smagsforstærker. Lad os være sådan. Ligesom saltet ikke gør nogen nytte i saltkarret, men skal tilsættes og blive en del af maden, så skal vi blive en del af samfundet og andre menneskers liv.

Hvis der mangler salt, lægger man mærke til det. Ligeledes kan det mærkes, når noget mangler, hvis man ikke tager hensyn til menneskets åndelige behov. Ligesom saltet kan gøre en forskel selv i små mængder, skal vi ikke fortvivle, når gruppen, der samles til bøn og gudstjeneste, er lille. Vi kan stadig gøre en forskel.

Saltet er nødvendigt for livet. Uden salt kan cellerne ikke binde vand, og vi tørrer ud. Sådan tror jeg, det er med kirkens rolle; vi er nødvendige for livet."

Våbenskjold

Biskopper i hele verden anvender våbenskjold. Det er en international tradition, som opretholdes i Sverige, og det har længe været skik, at anvende embedsvåben inden for den svenske kirke.

Et våben siger noget om en person, og symbolerne markerer ofte de forskellige kontekster, som en person tilhører. Det kan være personlige interesser eller geografiske steder, som har haft betydning for personens liv.

Biskop Johan Tyrbergs embedsvåben er på traditionel vis firedelt; våbenskjoldet fra Lunds stift findes i det første og det fjerde felt, mens det personlige våbenskjold findes i det andet og tredje felt. Stiftets våbenskjold indeholder Sankt Laurentius' rist, hvorpå stiftets og domkirkens skytshelgen led martyrdøden i Rom i år 258.

Våbenet har et maritimt tema med bølger og anker. Disse symboler kan ses som et udtryk for biskoppens interesse for sejlads og søfart. Han har endda boet tæt på havet i lange perioder af sit liv.
 
En strålende skibslanterne i guld er et symbol på livets og verdens lys, dvs. Jesus Kristus og hans disciple gennem tiden. Et anker symboliserer det kristne håb. På våbenet står biskoppens valgsprog: Jordens salt. "Våbenskjoldet er opdelt i en øvre og nedre del med en bølgestreg, en bølgemarkering. Den øverste del har en lanterne i guld med lysstråler på blå baggrund, og den nederste del har et blåt anker på en sølvfarvet baggrund. Selve ankeret er en påmindelse om korset, og bølgestregen symboliserer vandet. Det vand, som skaberen brugte til at skabe liv, og det vand, som vi døbes i til fællesskab med livets Gud. Vandet, som på forskellige måder har fulgt mig hele livet, fordi det altid er i nærheden eller findes som en længsel", forklarer biskop Johan Tyrberg.

"Den blå farve som en kontrast til sølvfarven bliver til mørket som en kontrast til lyset. Samtidigt er blåt Marias farve; Maria, som bar Gud til hans liv som menneske. En opgave, som vi alle sammen er kaldet til at tage del i.
På den mørke bund lyser en lanterne, som vi tager med på rejsen – på et skib eller i hånden. Den gyldne farve er stærkere end sølvlyset, for det er Guds eget lys, vi har med. Guds lys får alt andet lys til at blegne. Lanternen med sit lys, der kan tages med, samler tråden op fra mottoet. I Guds hænder er vi jordens salt og verdens lys. Saltet skal spredes, og lyset skal bæres ud i verden. Det skal ikke skjules eller gemmes væk. Ankeret er håbets symbol. Et håb, der får næring fra den tro, som inspireres af ankerets kors. Ankeret er samtidigt en påmindelse om det liv, der har bragt mig hertil", forklarer biskop Johan Tyrberg.

Traditionen tro har biskoppen i Lund, ud over bispehuen og bispestaven, også en såkaldt korsstav i sit våben. Det er en påmindelse om bispedømmets tidligere status som ærkebispedømme, der blev grundlagt i år 1103. Inden for den svenske kirke bruges et sådant kors ellers kun af ærkebiskoppen i Uppsala.

Biskoppens våbenskjold er lavet af den kongelige våbenmaler Ronny Andersen fra København efter samråd med den svenske heraldiske forenings medarbejder Claus Berntsen samt biskoppens assistent Per Arne Joelsson.