Foto: Maria Lundström

Kultur

Stiftskansliet i Lunds stift arbetar med att skapa och gestalta mötesplatser mellan kyrka, kultur och tro. Detta sker genom projekt tillsammans med församlingar, konstinstitutioner och konstnärer inom bild, teater, dans och film.

Musik

I Lunds stift finns det cirka 316 anställda kyrkomusiker. De träffar varje vecka en stor mängd människor i gudstjänster, vid konserter och vid körrepetitioner.

En skäggig man i mössa och rock, en kvinnlig präst i röd klänning och kappa samt en man med ytterrock och gubbkeps.

BUFF

Sedan många år delar Svenska kyrkan ut ett filmpris till bästa ungdomsfilm under den internationella barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF som sedan 1984 återkommande äger rum i Malmö under en vecka i mars.

Church Keys

Church Keys är ett internationellt projekt som syftar till att fylla underutnyttjade kyrkor med musik, erbjuda spännande spellokaler för både kända och okända artister och att få nya grupper att upptäcka det fantastiska kyrkliga kulturarvet.

En äldre kvinna sitter och runt henne är flera yngre samlade.

Ett dramatiskt kyrkospel

Varje sommar sedan år 1960, då Lunds stifts kyrkospel grundades, framförs ett kyrkospel i Lunds domkyrka. Ett kyrkospel är en speciell genre som blandar konst, musik, dramatik och liturgi. Ofta är kyrkospelet infogat i en mässa.