Foto: Maria Lundström

Kultur

Med bild, teater, dans och film uttrycker vi oss och tolkar våra liv.

Svenska kyrkan i Lunds stift arbetar med att skapa och gestalta mötesplatser mellan kyrka, kultur och tro. Detta sker genom projekt tillsammans med församlingar, konstinstitutioner och konstnärer.

Lunds stift kyrkospel

Dramatik kan gestaltas utanför scenen och liturgi kan gestaltas på andra platser än i kyrkorummet. Liturgin kan i sig beskrivas som ett drama och i dramatiken finner vi ibland ritens språk.

Läs mer om stiftets kyrkospel.

Staffan Plantin

Staffan Plantin

Lunds stift

Musikkonsulent rekrytering, fortbildning, gudstjänstutveckling

Lena Sjöstrand

Lena Sjöstrand

Lunds stift

Domkyrkokaplan