2 Barnsång

Barnsång, moru och engelska

Kjene ma dri giriwa
Ro Endre maro kani ma ugyi (m´ugi).://  

When I was a small boy                                                
My mother used to carry me.://

 

 

Fri översättning till svenska:
När jag var ett litet barn
Min mamma bar mig i sin famn.  

Ordlista
Moru                       svenska
Giriwa                     pojke, flicka, barn            
Endre                     mamma