Sånger - Barn i Lui

I Lui är moru det vanligaste språket. Eftersom det finns hundratals språk i Sydsudan, har man bestämt att engelska ska vara landets officiella språk.I skolan undervisar man på engelska, utom i de lägsta årskurserna där man pratar moru. Alla läroböcker är på engelska.

Afrikanska sånger är lite annorlunda än de svenska. Det är ofta korta sånger, som sjungs om och om igen. Lyssna själv på sångerna från videoklippen, så att ni får in rytmen och känner igen de upprepade melodislingorna.

Använd gärna den här arbetsgången, för att få barnen att sjunga med:

  • KLAPPA. Börja med att klappa rytmiskt i fyr-takt.
  • LÄS. Läs sen texten rytmiskt rad för rad och låt barnen läsa efter, samtidigt som ni klappar. Förklara enstaka ord och träna uttal på enstaka ord.
  • SJUNG. Sjung sen en rad i taget och låt barnen sjunga efter, samtidigt som ni klappar.

När barnen är bekanta med sången är det dags att titta på när Lui-barnen sjunger på video-klippet.

1. Moru-psalm, från psalm 18 i Moru hymnbook
2. Barnsång, text moro, engelska och moru
3. Barnens nationalsång
4. Hälsningssång, förskolan
5. Avslutningssång, förskolan
6. Yesu number one
7. Jag har en liten tupp
8. Aroboya Yesu