Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Musik

I Lunds stift finns det cirka 316 anställda kyrkomusiker. De träffar varje vecka en stor mängd människor i gudstjänster, vid konserter och vid körrepetitioner.

I hela Svenska kyrkan sjunger nästan 90 000 körsångare, runt 14 000 av dem i Lunds stift. Sång och musik har alltid följt människan åt. För att kunna ge uttryck åt känslor som sorg, rädsla och glädje behöver vi sången, rytmen och melodin. Kyrkomusiken kan skapa rum för det ordlösa mötet.

Lunds stifts musikkonsulent arbetar med att stödja och inspirera kyrkomusikernas arbete. Detta sker genom fortbildning, projekt och rekrytering.

Folder - så blir du kyrkomusiker

Ladda ner folder om att bli kyrkomusiker, pdf.