Foto: Lunds stift

Lui firade 100 år som kristna och 25 år av vänskap med Lunds stift

2020 kunde Lui både fira 100 år som kristna och 25 år av vänskap med Lunds stift. Tyvärr satte pandemin stopp för att fira tillsammans, men Lunds stift skickade en videohälsning till Sydsudan och fick ett fint bildspel och korta videofilmer från firandet i retur.

För Lui-stiftet i Sydsudan, en del inom den episkopala kyrkan, innebar 2020 att det var hundra år sedan de första missionärerna Kenneth och Eileen Frazer först kom till Moru-folkets område och förkunnade kristen tro. Det var också 25 år sedan det första vänstiftsavtalet tecknades mellan Lunds stift och Lui-stiftet.

Corona-pandemin satte käppar i hjulet - firandet flyttades fram

100-årsjubileet planerades att firas stort i Lui i december månad 2020 och representanter ifrån Lunds stift var inbjudna att delta. Även här i Lunds stift planerades att fira och uppmärksamma jubileet. Corona-pandemin gjorde dock att firandet i Lui blev framskjutet ett år till december 2021.

Lunds stift skickade videohälsning

Eftersom 2020 även innebar 25 år av vänstiftsrelation och vänskap mellan Lunds stift och Lui, då det första vänstiftsavtalet undertecknades 1995, sammanställde Lunds stift en gratulationsvideo till Lui-stiftet.

I videon framför många av dem som varit involverade i vänrelationen sina gratulationer och delar sina berättelser - Lunds stifts biskopar, de internationella stiftsadjunkterna som arbetat praktiskt med relationen och inte minst de vänförsamlingar som på ett särskilt sätt har varit med och burit denna vänrelation genom sin bön, sitt ekonomiska bidrag och sina insatser på andra sätt. Videon som är fylld av berättelser, musik, bilder och bön blir därmed både ett firande i tacksamhet över vår vänskap och en gratulation och välgångsönskan till Lui-stiftet. Vi delar övertygelsen och glädjen över att det är Gud, Lu på moruspråket, som har fört samman Lund och Lui.

Bildspel och filmer från firandet i Sydsudan 2021

Den 20 december 2021, ett år försenat, genomförde Lui stift sitt 100-års firande av ankomsten av kristen tro till Moru-land. På grund av läget med smittan kunde varken representanter från Lunds stift eller andra internationella gäster deltaga, men 1000-tals människor samlades och jubileumsgudstjänsten leddes av den anglikanska ärkebiskopen Samuel Peni.

Sydsudans president Salva Kiir skulle ha varit med men sände i sista minut en representant i stället. Lunds stifts gratulationsvideo som gjordes förra året visades. Den stola som Eva-Karin Lindgren broderade till Lui Diocese som gåva kommer att överlämnas vid ett senare tillfälle.

Nedan kan du se ett bildspel och två korta filmer från firandet, skickat från biskop Stephen.