Foto: Magnus Aronson/IKON

Att bli präst

Denna sida vänder sig till dig som är intresserad av att bli präst i Lunds stift. Här får du information om utbildning, antagning och praktiker.

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar. En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar.

Att bli präst

För ytterligare information om hur det går till i Lunds stift, kontakta Kristina Berlin.