Foto: Magnus Aronson/IKON

Att bli präst

Denna sida vänder sig till dig som är intresserad av att bli präst i Lunds stift. Här får du information om utbildning, antagning och praktiker.

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Stiftsadjunkt för prästrekrytering, samordnare sjukhuskyrkan

Som präst i Svenska kyrkan möter man människor i många livssituationer och i olika åldrar. En viktig uppgift för en präst är att inspirera andra att växa i tro genom att fira gudstjänst, samtala, undervisa och leda kyrkliga handlingar.

Lunds stift har tagit fram en informationsfolder med allt du behöver veta för att bli präst i Lunds stift.

För ytterligare information om hur det går till i Lunds stift, kontakta Kristina Berlin.

Ur inledningsorden till prästvigningslöftena:

Kyrkan är Guds folk, Kristi kropp, ett tempel av levande stenar, där Kristus är hörnstenen. I detta Guds folk, där vi alla genom dopet är kallade att föra ut evangelium i hela världen, har prästen ett särskilt uppdrag.

En präst skall predika Guds ord och förvalta sakramenten, leda församlingens bön och tillbedjan i gudstjänsten, undervisa och utöva själavård och så vara en herde för Guds hjord. En präst skall i sitt ämbete leva som Kristi tjänare, öppen för människors behov och i sitt sinne vara vänd till Gud och hela skapelsen. Med trohet och klokhet skall prästen ge Guds folk vad det behöver för att renas och mogna i tron, så att Guds kärlek blir synlig i världen.

Åt er skall nu anförtros uppdraget att vara präst. Möt era medmänniskor med varsamhet och aktning.
Sök Guds viljas väg tillsammans med dem och sträva efter att låta tro, lära och liv bli ett.