Foto: Alexander Leijon /Ikon

GDPR

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter när vi sluter ett avtal?

Vi behöver behandla dina personuppgifter på följande grunder:

För att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter och utöva våra rättigheter enligt avtal mellan dig och Lunds stifts prästlönetillgångar behöver vi lagra personuppgifter om dig (namn, adress, personnummer, telefonnummer och mejladress). Grunden för den här behandlingen är att avtalet mellan oss ska kunna ingås. Tillhandahåller du inte personuppgifterna kan inte avtalet ingås. Observera att om du företräder en juridisk person grundar vi istället behandlingen på en intresseavvägning, där vårt berättigade intresse är att kunna ingå och upprätthålla avtalet med den juridiska personen.

Vi kommer att behandla dina personuppgifter genom att lagra och använda uppgifterna vid avtalsadministration. Uppgifterna kommer att sparas av oss under den tid avtalet behöver administreras. Vi sparar uppgifterna i ett register över arrenderad/uthyrd egendom.

Lunds stift är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Information om dina rättigheter under dataskyddsförordningen, finner du under på vår webbsida under Så behandlar vi dina personuppgifter.