Logotyp för Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Vänrelation med Tyskland

Lunds stift har en mångårig vänskapsrelation med det som numera kallas Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Avtalet innebär att stiften utbyter erfarenheter, ber för varandra, besöker och bjuder in varandra vid viktiga händelser.

En lång vänskap mellan Lund och Tyskland

År 1983, under DDR-eran, etablerade Lunds stift en vänrelation med dåvarande stiftet i Kirchenprovinz Sachsen. Den kristna kyrkan i Tyskland verkade under denna tiden under svåra omständigheter men blev en stark, sammanhållande kraft i motståndet mot DDR-regimen. Vänrelationen med Lunds stift blev en viktig del i ett internationellt samarbete till stöd för frihet, rättvisa och mänskliga rättigheter. Ett antal vänrelationer utvecklades även mellan församlingar inom respektive stift. Sedan Tysklands återförening har vänrelationerna utvecklats till handla om hur man kan vara kyrka i en ny miljö. 

2008-2009 lades stiftet i Kirchenprovinz Sachsen samman med Evangelische Lutherische Kirche in Thuringen och blev Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. 

År 2013 undertecknade biskoparna Ilse Junkermann och Antje Jackelén ett avtal mellan Lunds stift och Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) för perioden 2014-2017.  2017tecknade biskop Johan och biskop Ilse Junkermann ett nytt vänskapsavtal mellan Lunds stift och Evangelische Kirche in Mitteldeutschland. Dagens biskop i Evangelische Kirche in Mitteldeutschland heter Friedrich Kramer.

Lär av och ber för varandra

Avtalet mellan Lunds stift och EKM innebär att stiften ber för,  besöker och lär av varandra. Lunds stift har bland annat kunnat studera och inspireras av hur EKM arbetar trots små resurser och lågt medlemsantal. Konkreta samarbeten och erfarenhetsutbyten har gjorts bland annat inom diakoni och dop. Varje år deltar pastorsadjunkter från Lunds stift i EKM:s ekumenik- och missionsvecka för nyprästvigda.

Artiklar

Kvinna som håller i en liten julkrubba.

Möt Elke Möller som tar emot på Volkenroda kloster

I Lunds stifts tyska vänkyrka Evangelische Kirche in Mitteldeutschland, EKM finns ett kloster med gamla anor. Här bedrivs en omfattande verksamhet som kursgård, pilgrimscentrum och retreatplats. Möt svensktalande Elke Möller som bor och verkar här.

Relaterat innehåll

Logotyp för Evangelische Kirche in Mitteldeutschland.

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland

Evangelische Kirche in Mitteldeutschland samlar drygt 3000 församlingar i centrala Tyskland.