Flygfoto över vatten, öar och land.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Egendomsnämnden i Lunds stift

I Lunds stift har stiftsfullmäktige beslutat att delegera förvaltningen av prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel till en egendomsnämnd. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Egendomsförvaltningen bistår egendomsnämnden

Till sitt förfogande för den fortlöpande förvaltningen har egendomsnämnden personal knuten till stiftets avdelning för egendomsförvaltning.

Chef för avdelningen är Katarina Hallenborg. Övriga anställda är en biträdande avdelningschef och stiftsjurist, en skogsförvaltare, en skoglig planerare, fyra skogsarbetare, två jordbruksförvaltare, en ekonom och två förvaltningsassistenter.

Ordinarie ledamöter i egendomsnämnden

Anneli Kihlstrand (Centerpartiet), ordförande
Monica Molin (Arbetarepartiet Socialdemokraterna), 1:e vice ordförande 
Lennarth Förberg (Borgerligt alternativ), 2:e vice ordförande 
Lennart Hallengren (Arbetarepartiet Socialdemokraterna)
Ann-Margret Olofsson (Arbetarepartiet Socialdemokraterna)
Mats Berg (Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
Jan-Åke Isaksson (Sverigedemokraterna) 

Ersättare i egendomsnämnden

Florian Bobocea (Arbetarepartiet Socialdemokraterna)
Birte Sandberg (Centerpartiet)
Ann Stenberg (Miljöpartiet i Svenska kyrkan)
Sune Karlsson (Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan)
Kristian Svensson (Sverigedemokraterna)

Mötestider egendomsnämnden 2024

  • 6 februari - Inställt
  • 9 april
  • 4 juni
  • 4 september
  • 15 oktober
  • 3 december