Flygfoto över vatten, öar och land.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Egendomsnämnden i Lunds stift

I Lunds stift har stiftsfullmäktige beslutat att delegera förvaltningen av prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel till en egendomsnämnd. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Till sitt förfogande för den fortlöpande förvaltningen har egendomsnämnden personal knuten till stiftets avdelning för egendomsförvaltning.

Chef för avdelningen är Katarina Hallenborg. Övriga anställda är en biträdande avdelningschef och stiftsjurist, en skogsförvaltare, en skoglig planerare, fyra skogsarbetare, två jordbruksförvaltare, en ekonom och två förvaltningsassistenter.

Ordinarie ledamöter i egendomsnämnden

Anneli Kihlstrand (C), ordf
Claes Block (S), 1:e vice ordf 
Ulla Malmgren (BA), 2:e vice ordf
Monica Molin (S)
Hans Johansson (S)
Christer Larsson (POSK)
Jan-Åke Isaksson (SD) 

Ersättare i egendomsnämnden

Ann-Margret Olofsson (S)
Vakant (MPSK)
Sune Carlsson (POSK)
Hans-Åke Jönsson (C)
Stefan Borg (SD)

S: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, BA: Borgerligt alternativ, C: Centerpartiet, MPSK: Miljöpartister i Svenska kyrkan, SD: Sverigedemokraterna, POSK: Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan, FK: Frimodig kyrka, KR: Kristdemokrater i Svenska kyrkan, ÖKA: Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Mötestider egendomsnämnden 2021

 • 9 februari
 • 13 april
 • 1 juni
 • 7 september
 • 12 oktober
 • 7 december  

Mötestider egendomsnämnden 2022

 • 8 februari
 • 5 april
 • 7 juni
 • 30 augusti
 • 18 oktober
 • 29 november