Flygfoto över vatten, öar och land.
Foto: Kristina Strand Larsson /Ikon

Egendomsnämnden i Lunds stift

I Lunds stift har stiftsfullmäktige beslutat att delegera förvaltningen av prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel till en egendomsnämnd. Egendomsnämnden består av sju ledamöter och fem ersättare.

Till sitt förfogande för den fortlöpande förvaltningen har egendomsnämnden personal knuten till stiftets avdelning för egendomsförvaltning.

Chef för avdelningen är Katarina Hallenborg. Övriga anställda är en biträdande avdelningschef och stiftsjurist, en skogsförvaltare, en skoglig planerare, fyra skogsarbetare, två jordbruksförvaltare, en ekonom och två förvaltningsassistenter.

Ordinarie ledamöter i egendomsnämnden

Anneli Kihlstrand (C), ordf
Monica Molin (S), 1:e vice ordf 
Ulla Malmgren (BA), 2:e vice ordf
Lennart Hallengren (S)
Ann-Margret Olofsson (S)
Mats Berg (POSK)
Jan-Åke Isaksson (SD) 

Ersättare i egendomsnämnden

Florian Bobocea (S)
Birte Sandberg (C)
Ann Stenberg (MPSKDG)
Sune Karlsson (POSK)
Kristian Svensson (SD)

S: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, BA: Borgerligt alternativ, C: Centerpartiet, MPSK: Miljöpartister i Svenska kyrkan, SD: Sverigedemokraterna, POSK: Partipolitiskt obundna Svenska kyrkan, FK: Frimodig kyrka, KR: Kristdemokrater i Svenska kyrkan, ÖKA: Öppen kyrka – en kyrka för alla.

Mötestider egendomsnämnden 2023

  • 8 februari
  • 4 april
  • 30 maj
  • 5 september
  • 10 oktober
  • 5 december