Foto: Kerstin Bergeå /Ikon

Vänrelation med Tanzania

I februari 2019 fick Lunds stift ett nytt vänstift, North Eastern Diocese (NED) i Evangelical Church in Tanzania.

Ett tio-årigt vänskapsavtal skrevs under 2019

I februari 2019 skrev biskoparna Johan Tyrberg och Stephen Munga skrev på ett vänstiftsavtal mellan Lunds stift och NED för 10 år framåt.

Ladda ner och läs avtalet i sin helhet (pdf)

Praktikantprogram för unga och seniorvolontärer till universitet ingår i avtalet

Sedan tidigare pågår ett praktikantprogram där unga 20-30 år ifrån Lunds stift med lämpliga kvalifikationer får en möjlighet att göra en volontärinsats vid institutioner inom NED. Detta program liksom de seniorvolontärer som Lunds stift sänder ut till NEDs universitet SEKOMU för att handleda mastersstudenter i framför allt specialpedagogik har inkluderats som viktiga delar i denna vänstiftsrelation.

Gemensam bön, ledarskapsfrågor och nätverkande i fokus

Dessutom poängteras den gemensamma förbönen för varandra, möjligheten att dela viktiga händelser i de respektive stiftens liv, ledarskapsfrågor samt framför allt att bygga upp kontakter och utbyten på församlings- och pastoratsnivå. I

ntresserade församlingar kan höra av sig till stiftsadjunkt Per Kristiansson.

Artiklar

Mörkhyad kvinna sitter vid ett skrivbord.

Joyce håller ordning på skolor, sjukhus och praktikanter

Rev Joyce Kibanga i North Eastern Diocese i Tanzania tillhör personalen på stiftskansliet i Lushoto och har många skilda uppgifter. I den här artikeln får du lära känna henne och stiftets arbete.

Relaterat innehåll

Logotyp för North Eastern Diocese i Tanzania

Evangelical Lutheran Church in Tanzania- North Eastern Diocese

North Eastern Diocese ligger i Tangaregionen i den nordöstra delen av Tanzania.