Stiftelser

Lunds stiftskansli förvaltar sju stiftelser. Utöver det är biskopen ordförande i den självständiga stiftelsen Sodalitium Majus Lundense som har en fond från vilken man kan söka pengar till kyrklig, social och diakonal verksamhet. Stiftskansliet hjälper varje år stiftelsen Baculus Deperditus att ordna en öppen föreläsning om aktuell forskning på temat läkande krafter.

Lunds stiftskansli förvaltar sju stiftelser

Lunds stiftskansli förvaltar sju stiftelser. Utöver det är biskopen ordförande i den självständigastiftelsen Sodalitium Majus Lundense. Stiftelsen Baculus Deperditus förvaltas av Domkyrkorådet, men stiftskansliet är med och arrangerar stiftelsens årliga öppna föreläsning om aktuell forskning på temat läkande krafter. 

Stiftelser som stiftskansliet förvaltar

 • Doktorinnan Emilia Wadsteins stiftelse
  - ingen utdelning
 • Mimmie och Marianne Dahlbecks stiftelse
  - ingen utdelning
 • Sigurd och Thorin Westmans stiftelse 
  - möjlighet att söka pengar för psykoterapi
 • Stiftelsen Carl och Svea Elmgårds minnesfond
  - avkastningen går till militärhemmet i Karlskrona.
 • Stiftelsen Fritz Molin och hans hustrus minnesfond
  - ingen utdelning
 • Stiftelsen Lunds stift samfond för teologie studerande
  - ingen utdelning
 • Stiftelsen Lunds stifts fond för efterlevande till präster
Sodalitium Majus Lundense

Stiftelsen Sodalitium Majus Lundense

Sodalitium Majus Lundense är ett brödraskap i Lunds stift med anor från 1300-talet. Biskopen är ordförande i stiftelsen. Två gånger om året kan man ansöka om medel till kyrklig, social och diakonal verksamhet ur brödraskapets stiftelsefond.

Stiftelsen Baculus Deperditus

Den kräkla som skänktes till biskopen i Lund den 27 maj 1946 stals i Lunds domkyrka den 27 maj 2009. Försäkringsersättningen ligger till grund för stiftelsen Baculus Deperditus, den förlorade kräklan. Stiftelsen som förvaltas av Domkyrkorådet ordnar varje vår en öppen föreläsning om aktuell forskning på temat läkande krafter – medicinska, sociala, andliga – och deras inverkan på mänsklig hälsa, kroppsligt och själsligt.