Foto: Magnus Aronson/IKON

Arbeta i Svenska kyrkan

Vill du arbeta inom Svenska kyrkan? Har du funderat på att bli präst, diakon, kyrkomusiker eller församlingspedagog? Här kan du hitta information om utbildningsvägar, läsa om hur det är att jobba i kyrkan och vilka personer du kan kontakta.

Kristina Berlin

Kristina Berlin

Lunds stift

Stiftsadjunkt för prästrekrytering, samordnare sjukhuskyrkan

Carin Hompe Svedberg

Carin Hompe Svedberg

Lunds stift

Stiftsdiakon, Ansvar för rekrytering av diakoner, fortbildning av diakoner och diakoniassistenter

Eva Wulff

Eva Wulff

Lunds stift

Stiftspedagog – för rekrytering, vuxenpedagogik, idealitetsfrågor, kontaktperson för sexuella trakasserier, beredskapssamordnare