Ljudreportage Frillestads orgel
Foto: Staffan Plantin

Ljudguider till stiftets orglar

I samband med den stora och omfattande orgelinventeringen i Lunds stift togs det fram ljudreportage från tio av stiftets orglar. Reportagen innehåller musik framförd på respektive orgel men även fakta och anekdoter om varje instrument.

Reportagen visar varje orgels karaktär

Bakom idén med ljudreportagen står Fredrik Emmerfors, som tidigare gjort ljudguider för bland annat parker.

– Jag har ett stort musik- och orgelintresse och hoppas att de som får höra våra reportage också ska bli hänförda. Det ska vara som ett levande samtal med instrumenten, säger Fredrik.

Alla reportage har olika karaktär och teman som lyfter det speciella med just den orgeln i just det kyrkorummet. I Carl Gustafs kyrka i Karlshamn blev temat ”Kyrka mitt i staden, mitt i folkströmmen”.

Anders Johnsson, organist i S:t Andreas kyrka i Malmö, är den som spelar på Carl Gustafs kyrkas orgel i reportaget. Han menar att just denna orgel är stilbildande och påverkade utvecklingen av orglarna både i Lunds stift, men också i hela i Sverige. 
 
– Orgeln byggdes 1973 och dåvarande organisten Börje Tornborg spelade en avgörande roll för hur speciell den blev. Han har berättat att han vaknade en natt och visste att en del av piporna från den gamla 1800-talsorgeln skulle få finnas med i den nya. Detta medför att orgeln passar både för barock- och för romantisk musik. När orgeln stod färdig vallfärdade många organister för att få spela på den och det gjordes också en del skivinspelningar.  

Reportagen har skänkts till de aktuella församlingarna som datafiler som kan läggas på de lokala webbsidorna. Via en QR-kod i kyrkorna är det tänkt att man kan lyssna via sin smartphone i det rum där inspelningen gjordes. 

I Lunds stift finns det 514 kyrkor med uppskattningsvis 750 orglar. De flesta orglarna är skyddade och för att uppfylla kulturminneslagen är stiftet skyldig att ha ett register.