pengar
Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Ekonomi

Här kan du ta del av Lunds stifts budget och årsredovisningar. Du finner även Lunds stifts prästlönetillgångars årsredovisningar.

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Lunds stift

Ekonomichef