pengar
Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Ekonomi

Här kan du ta del av Lunds stifts budget och årsredovisningar. Du finner även Lunds stifts prästlönetillgångars årsredovisningar.

Mer om ekonomi

Ny rapport: Så bidrar diakonin till samhällsekonomin

Svenska kyrkans diakoni, det sociala arbetet, har ett samhällsekonomiskt värde på minst 1,5 miljarder kronor. Det framkommer i en ny rapport som presenterar den hittills mest heltäckande kartläggningen av Svenska kyrkans diakonala verksamhet.

Kollekt

De pengar vi ger till kollekten ska hjälpa människor tillbaka till ett liv med glädje och mening.

Kollekthåvar

Så här ansöker du om stiftskollekt

Stiftskollekt får tas upp högst tio dagar per år. Ofta går stiftskollekten till olika inomkyrkliga organisationer. Alla som ansöker ska ange vad de tänker använda pengarna till.