pengar
Foto: Sven-Erik Falk/IKON

Lunds stifts ekonomi

Här kan du ladda ner budget och årsredovisningar för Lunds stift och prästlönetillgångarna. Du hittar också information om stiftets revisorer.

Revisorer

Lenny Persson, Baker Tilly MLT KB

Förtroendevalda revisorer

Ingemar Johnn, ordförande
Kjell Persson, vice ordförande
Jörgen Jönsson
Ingela Sylwander 

 

Mer om ekonomi

Kollekter i Lunds stift

Kollekt är en handling i gudstjänsten där vi ger pengar till ett gott ändamål. När kollekten går till ett gemensamt ändamål för alla kyrkor i Lunds stift kallas kollekten för stiftskollekt. Här hittar du information om kommande stiftskollekter och kan ladda ner kollektcirkulär som beskriver vad kollekten går till.