Meny

Ekonomi

Här kan du ta del av Lunds stifts budget och årsredovisningar. Du finner även Lunds stifts prästlönetillgångars årsredovisningar.

Stefan Skoog

Stefan Skoog

Lunds stift

Ekonomichef

Lunds stifts budget

Lunds stifts årsredovisningar

Lunds stifts prästlönetillgångar