Lunds domkyrka sticker upp bakom några buskar.
Foto: Albin Hillert

Om Lunds stift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans 13 regionala enheter och omfattar Skåne och Blekinge. Stiftsnivåns uppgift är att stötta de 148 församlingarna i området och att förvalta kyrkans tillgångar. Biskop i Lunds stift är Johan Tyrberg.

Lunds stifts vision

Bottna i nåden, skapa i världen är rubriken för Lunds stifts vision. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.

Organisationsschema.

Stiftets organisation

Grunden i stiftets organisation är de 148 församlingarna i Skåne och Blekinge. Församlingarna leds ytterst av biskop Johan Tyrberg som har till uppgift att inspirera församlingarna och se till att kyrkans lära och ordning följs. Till sin hjälp har biskopen ett stiftskansli som leds av stiftsdirektor Linda Raimosson. I organisationen finns också Stiftsgården Åkersberg och Stiftsgården Södra Hoka.

Så styrs Lunds stift

I varje stift finns stiftsfullmäktige, stiftsstyrelse och domkapitel. I Lunds stift finns också en egendomsnämnd som på delegation från stiftsfullmäktige förvaltar prästlönetillgångarna jord, skog och fondmedel.

Fakta om Lunds stift

Lunds stift består av 148 församlingar i Skåne och Blekinge. Lund blev biskopssäte redan år 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden. På den här sidan kan du läsa om stiftets historia, biskopen, statistik, kyrkor och vänrelationer.

Kollekter i Lunds stift

Kollekt är en handling i gudstjänsten där vi ger pengar till ett gott ändamål. När kollekten går till ett gemensamt ändamål för alla kyrkor i Lunds stift kallas kollekten för stiftskollekt. Här hittar du information om kommande stiftskollekter och kan ladda ner kollektcirkulär som beskriver vad kollekten går till.

pengar

Lunds stifts ekonomi

Här kan du ladda ner budget och årsredovisningar för Lunds stift och prästlönetillgångarna. Du hittar också information om stiftets revisorer.

Föreningar och grupper knutna till Lunds stift

Läs mer om de grupper och föreningar som har direkt anknytning till stiftet.

Ikoner för sociala medier på en mobilskärm.

Lunds stifts kanaler

Lunds stift finns på Facebook, Linkedin och Youtube. Stiftet har också ett nyhetsbrev som lyfter vad som händer i Svenska kyrkan i Skåne och Blekinge. Pressmeddelanden från Lunds stift hittar du under rubriken Press.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Svenska kyrkan välkomnar dataskyddsförordningen. Respekten för varje människas unika värde och integritet är en del av vår identitet som kyrka. Dataskyddsförordningen ger oss goda riktlinjer för detta arbete.

Relaterat innehåll

Staty i sten kramar en stenpelare i Lunds domkyrkas krypta.

Besök Lunds domkyrka

Lunds domkyrka är öppen varje dag året om med gratis guidade visningar. I kyrkan hittar du sevärdheter som det astronomiska uret och jätten Finn i kryptan. Kyrkan har också ett museum och ett besökscenter med café.

Stiftsgården Södra Hoka

Stiftsgården Södra Hoka i Asarum i Blekinge är en av Lunds stifts två kurs- och lägergårdar. Du når Stiftsgården Södra Hoka på 0454-195 40 eller genom att skicka ett mejl till info@sodrahoka.se.

Stiftsgården Åkersberg

Stiftsgården Åkersberg i Höör är en av Lunds stifts två kurs-och konferensgårdar. Du når Stiftsgården Åkersberg på 0413-55 91 00 eller genom att skicka ett mejl till info@akersberg.se.

Jämshögs folkhögskola

På Jämshögs folkhögskola i Blekinge kan du läsa allmän kurs på grundskole- eller gymnasienivå för behörighet till vidare studier, studera till fritidsledare eller socialpedagog, gå kurs i kreativt skrivande, låtskrivande, teater, kristendomens vägar och grundläggande kurs om Svenska kyrkan.