Foto: Kristina Strand Larsson

Om Lunds stift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans 13 stift och består geografiskt av Skåne och Blekinge.

Kontaktuppgifter Lunds stift

Skicka e-post
046-15 55 00 (vxl) 
Kontaktuppgifter till personal

Leverans/besöksadress
Kraftstorg 12 B, 223 50 LUND (Klicka här för karta)

Receptionen är öppen vardagar kl. 08.00 – 16.30 
Lunchstängt kl. 12.00-13.00

Vecka 29-30 har receptionen semesterstängt.

Karta över Lunds stift

Stiftets uppgift är att stödja och stimulera anställda, förtroendevalda och frivilligarbetare i stiftets 148 församlingar. Det sker bland annat genom utbildning, fortbildning och rådgivning. Stiftet har också ett ansvar att se till att församlingarna följer Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen.

Stiftet förvaltar stiftet kyrklig jord och skog, de så kallade Prästlönetillgångarna, vars avkastning bidrar till de ekonomiska förutsättningarna för Svenska kyrkans arbete.

Till stiftets uppdrag hör också insatser för att främja god arbetsmiljö, särskilt genom kompetensutvecklande stöd åt församlingarna. Likaså ingår att stimulera att kyrkan deltar i det offentliga samtalet. Stiftet ska också vara förberett för att stödja verksamheten under kris och höjd beredskap. 

Församlingar, pastorat och kontrakt

Grunden i stiftets organisation är församlingarna. I Lunds stift finns i dag 148 församlingar. 

Flera församlingar kan tillsammans bilda ett pastorat. Församlingar och pastorat är i sin tur indelade i 12 kontrakt. För varje kontrakt utses en kontraktsprost som kan sägas utgöra biskopens förlängda arm i kontraktet.

Domkyrka

Lunds domkyrka är stiftskatedral och Nordens största romanska kyrka. Den började byggas redan på 1060-talet. Kryptan invigdes 1123 och högaltaret 1145.

Beslutande organ

Högsta beslutande organ för ett stift är ett demokratiskt valt stiftsfullmäktige. Stiftsfullmäktige utser en stiftsstyrelse som är stiftets verkställande organ och en egendomsnämnd som förvaltar prästlönetillgångarna. Ordförande i stiftsstyrelsen är biskopen. Domkapitlet utövar tillsammans med biskopen tillsyn över verksamheten i stiftets församlingar och stiftsorganisationen. Därutöver behörighetsprövar domkapitlet präster och diakoner. Domkapitlet är också en inomkyrklig domstol med sju ledamöter. Här prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.  

Ärkestift 1103

Lunds stift har en mer än tusenårig historia. Lund blev biskopssäte redan 1060 och upphöjdes 1103 till ärkestift över hela dåvarande Norden. Efter reformationen på 1500-talet inrättades en superintendenttjänst, som vid försvenskningen ändrades till biskopstjänst.

Våra två stiftsgårdar

I Lunds stift finns två mötes- och konferensanläggningar. Stiftsgården Åkersberg i Höör och Stiftsgården Södra Hoka norr om Karlshamn. Läs mer om dem nedan.

Jämshögs folkhögskola

Lunds stift är huvudman för Jämshögs folkhögskola. Genom att vara huvudman för skolan stödjer Lunds stift skolan ekonomiskt och sätter också sin prägel på skolan. Här ges bland annat utbildning för att rusta dem som har ett ideellt uppdrag i Svenska kyrkan. Läs mer om skolan nedan.

Organisationsschema över stiftskansliet i Lund.
Stiftsorganisationen består av en biskopsenhet som leds av biskopen och en direktorsenhet som leds av stiftsdirektorn och fyra underliggande avdelningar. Foto: Svenska kyrkan, Lunds stift

Jämshögs folkhögskola

Lunds stift är huvudman för Jämshögs folkhögskola.

Hitta din församling

  • Gå till sidan Sök församling. Skriv in din adress.
  • Du kan enkelt hitta vilken församling du bor i genom att skriva in din adress i sökfältet uppe i sidhuvudet. Klicka på ikonen som ser ut som ett förstoringsglas så fälls sökfältet ut.
  • Letar du efter en kyrka? Det enklaste sättet är att ladda ner appen ”Kyrkguiden”, där får du upp dels de kyrkor som finns i din närhet men det går också att söka på kyrkor. Här finns även annan information som kan var intressant att ta del av. Appen hittar du där man laddar hem appar, sök Svenska kyrkan.
    kyrkokartan.se hittar du enkelt en kyrka via mobilen där du befinner dig. 
  • Information på teckenspråk.

Mer om Lunds stift

Församlingar i Lunds stift

I Lunds stift finns 148 församlingar. Församlingen är den grundläggande enheten inom Svenska kyrkan därför att det är där människor samlas till gudstjänst, kyrkliga handlingar, undervisning och diakoni. Församlingen är med oss i livets alla skeden.

kyrkoval

Förtroendevalda i Lunds stift

Kyrkans förtroendevalda väljs i kyrkovalet som hålls vart fjärde år. Val sker till församling, stift och kyrkomöte. Rösträtt har alla som är medlemmar i Svenska kyrkan och har fyllt sexton år.

Vision

Bottna i nåden, skapa i världen är rubriken för Lunds stifts vision. Vi lever av det vi får, mer än av det vi gör. Det är nåd. Att bottna är att mitt bland vågorna känna fast grund under fötterna.