Dop
Foto: Magnus Aronson

Att söka anställning som präst

Så här gör du

När du söker anställning som präst ska dina handlingar vara kompletta. Följande handlingar ska finnas med:

1. Ansökan

2. Meritsammanställning/CV

3. Kopia på intyg från teologie kandidatexamen eller motsvarande

4. Kopia på intyg från Svenska kyrkans utbildningsinstitut

5. Kopia på prästbrev

6. Övriga betyg och intyg som är relevanta för tjänsten

När du skickat din ansökan - vad händer då?

Efter sista ansökningsdag skickas ansökningshandlingarna till stiftskansliet för behörighetsprövning av domkapitlet. Domkapitlet sammanträder en gång i månaden.

Enligt kapitel 34 ska domkapitlet, innan församlingen tillsätter en präst eller diakontjänst, behörighetspröva och avge ett yttrande över de behöriga sökandena.

Detta gäller både tillsättning av kyrkoherde, komminister och diakon. Om församlingen ska tillsätta en vikarierande kyrkoherde behöver behörighetsprövning göras ifall vikariatet överstiger tre månader. Vid tillsättning av vikarierande komminister/diakon behörighetsprövar domkapitlet efter sex månader.

Vid tillsättning av kyrkoherde samt även vissa specialtjänster genomför domkapitlet intervjuer. Intervjuerna sker av domkapitlets valda intervjugrupp. Intervjugruppen består av två representanter från domkapitlet samt handläggande tjänsteman.