181119 Härlanda kyrka.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Örgryte pastorat

Örgryte pastorat förenar fyra församlingar och en sjukhuskyrka. Oavsett vem du är, är du varmt välkommen!

Aktuella nyheter

Aktuellt i Örgryte pastorat

Bön i coronatid

Gud, vi ber till dig i en ny och ovan situation
Hjälp oss att hitta nya sätt
att ha omsorg om varandra
Hjälp oss att hjälpa och värna varandra,
i en tid när vi behöver hitta nya mönster i vardagen.
Hjälp oss värna människor långt borta och nära som är i behov av hjälp och stöd.
Vi ber om din frid när vi är rädda och oroliga
Vi ber om din tröst när vi är ledsna och har ont
Vi ber för din värld och din kyrka i hela världen
Kom med hopp och ljus till oss,
och hjälp oss dela hopp och ljus med varandra.
I Jesu namn Amen

Karin Öhagen, präst

örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Kakor/cookies på Örgryte pastorats hemsida www.svenskakyrkan.se och kakor/cookies faller därför under kyrkokansliets ansvar.