Foto: Madelen Zander/Ikon

Samtal och stöd - Örgryte

Präster och diakoner i Örgryte församling finns för dig när du vill tala med någon eller behöver hjälp och stöd.

Svenska kyrkans präster och diakoner finns här för att lyssna och stödja i olika situationer som kan uppstå i livet. Du är välkommen oavsett religionstillhörighet, ålder och om du är troende eller inte. Vi kan också göra hembesök.

Du kan få hjälp och stöd i kontakter med myndigheter. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från våra fonder om du är boende i församlingen.

Kontakta en diakon:

  Kontakta en präst:

   Läs mer om samtal och stöd i Örgryte pastorat

   En person i grön t-shirt och diakonsmycke sitter vid ett bord mittemot en tom fotölj.

   Samtal och stöd

   I kyrkan finns plats för dig som söker någon som lyssnar eller som behöver hjälp och stöd när livet krisar. Du kan vända dig till en diakon eller präst i din hemförsamling.

   En hand håller en penna och antecknar på ett papper.

   Fondträff

   Bor du i Örgryte pastorat? Lever du på existensminimum eller nästintill? Då kan du få hjälp att söka fonder. Måndag 4 mars kl 10-12 och 13-15 i Sankt Pauligården vid Redbergsplatsen.

   Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

   Stöd i sorgen

   Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Örgryte pastorat bjuder in till flera olika sorgegrupper.