Foto: Madelen Zander/Ikon

Samtal och stöd - Örgryte

Präster och diakoner i Örgryte församling finns för dig när du vill tala med någon eller behöver hjälp och stöd.

När livet på olika sätt är svårt kan man behöva prata med någon om det svåra. Ibland är det något som hänt i livet, ibland har man frågor om Gud eller helt andra saker att brottas med. Det kan vara oro, kris, sorg eller sjukdom som är svåra att hantera. Saker som hänt i livet som du kanske aldrig berättat för någon.

Svenska kyrkans präster och diakoner finns här för att lyssna och stödja i olika situationer som kan uppstå i livet. Till oss kan du alltid komma, oavsett religionstillhörighet, ålder, troende eller inte, med livets alla frågor. Vi kan också göra hembesök.

Du kan få hjälp och stöd i kontakter med myndigheter. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd från våra fonder om du är boende i församlingen.

Sorgegrupp: Församlingarna i Örgryte pastorat bjuder gemensamt in till samtalsgrupp om sorg. 

Kontakt:

En ljusstråle går genom kala trädgrenar.

Samtalsgrupp om sorg

Församlingarna i Örgryte pastorat bjuder in till samtalsgrupp om sorg. Välkommen till en kravlös gemenskap där det finns plats för dig, din sorg och dina tankar.

En bänk står under en björk på en badplats.

När en närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan bjuder in till en samtalsgrupp om sorg efter att en närstående tagit sitt liv. Våren 2022 startar en ny grupp.