Foto: Ulrika Robsarve/IKON

Bröllopet - ett ömsesidigt löfte

I den kyrkliga vigseln lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Här kan du läsa mer om bröllop och vigsel i Örgryte pastorat.

Vigseln bygger på ett ömsesidigt väljande av varandra, en frivillig handling mellan två jämlikar. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Kontakta pastorsexpeditionen i Örgryte om ni är intresserade av att boka vigseltid i någon av våra kyrkor. Vi har fasta vigseltider, i huvudsak på lördagar. För bokning av vigsel i Örgryte församling 2022 så släpps vigseltiderna 30 augusti 2021. Öppet på pastorsexpeditionen, Herrgårdsgatan 2, kl 9-12 och 13-15.

Våra kyrkor:


Björkekärrs kyrka
Härlanda kyrka
Sankt Pauli kyrka
Skårs kyrka
Örgryte gamla kyrka 
Örgryte nya kyrka

 

örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Bra att veta

Vigselsamtal

Att gifta sig är ett stort steg och ett stort val, det kan därför vara viktigt att få sitta ner i lugn och ro och prata igenom det som ska ske. Inför vigseln träffar därför brudparet prästen för ett vigselsamtal, då man tillsammans väljer psalmer, går igenom vigselns olika moment och bekantar sig med varandra.

hindersprövning

För att vigseln ska kunna äga rum behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning är giltig under fyra månader och ska överlämnas till vigselprästen i god tid före vigseln, gärna vid vigselsamtalet.

detta ingår i vigseln

Själva vigseln kostar ingenting och när ni bokar vigsel i Svenska kyrkans ordning ingår präst, musiker och vaktmästare. Vilka personer som kommer tjänstgöra får ni dock oftast inte veta vid bokningen. Det får ni besked om när vi lagt tjänstgöringsschemat. Regler för dekorationer kan skilja sig åt i de olika kyrkorna - kontakta pastorsexpeditionen för mer info.

egen präst

Om ni har kontakt med en egen präst som kan viga er går det bra, men det är viktigt att veta vilket samfund prästen tjänstgör i. Om prästen tjänstgör i annat samfund än Svenska kyrkan krävs upplåtelse av kyrkorummet. Då vigseln inte blir i Svenska kyrkans ordning ingår inte heller musiker, utan det måste ni ordna på egen hand. Kontakta pastorsexpeditionen om ni har frågor. 

kyrklig välsignelse

För er som är gifta borgerligt eller har ingått registrerat partnerskap är det möjligt att välja kyrklig välsignelse. Välsignelsegudstjänsten påminner om vigseln, men prästen ställer inga frågor om ni vill ta varandra som makar. En kyrklig välsignelse har heller ingen juridisk status. Kontakta pastorsexpedtionen om ni vill veta mer, eller boka en tid.