Foto: Ulrika Robsarve/IKON

Bröllop i Örgryte pastorat

I den kyrkliga vigseln lovar ni varandra att vårda kärleken och stå vid varandras sida livet ut. Här kan du läsa mer om bröllop och vigsel i Örgryte pastorat.

Vigseln bygger på ett ömsesidigt väljande av varandra, en frivillig handling mellan två jämlikar. Tillsammans ber vi Gud att välsigna ert äktenskap och finnas med i både glädje och sorg.

Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svenska kyrkan, men som regel behöver minst en av er vara medlem i Svenska kyrkan. Det är inget hinder om den andra tillhör en annan kyrka eller religion.

Boka vigsel

Kontakta pastorsexpeditionen i Örgryte om ni är intresserade av att boka vigseltid i någon av våra kyrkor. Vi har fasta vigseltider, i huvudsak på lördagar. Tider för 2024 kan ni boka tidigast 4 september 2023. Från och med 2024 är det möjligt att löpande boka vigseltid ett år framåt. 

Se våra kyrkor

Örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12 (om ej annat anges)
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Under perioden v 26-34 2024 har expeditionen stängt på onsdagar.

Bra att veta

Vigselsamtal

Att gifta sig är ett stort steg och ett stort val, det kan därför vara viktigt att få sitta ner i lugn och ro och prata igenom det som ska ske. Inför vigseln träffar därför brudparet prästen för ett vigselsamtal, då man tillsammans väljer psalmer, går igenom vigselns olika moment och bekantar sig med varandra.

Hindersprövning

För att vigseln ska kunna äga rum behöver ni ansöka om hindersprövning hos Skatteverket. En hindersprövning är giltig under fyra månader och ska överlämnas till vigselprästen i god tid före vigseln, gärna vid vigselsamtalet.

Detta ingår i vigseln

Själva vigseln kostar ingenting och när ni bokar vigsel i Svenska kyrkans ordning ingår präst, musiker och vaktmästare. Vilka personer som kommer tjänstgöra får ni dock oftast inte veta vid bokningen. Det får ni besked om när vi lagt tjänstgöringsschemat. Regler för dekorationer kan skilja sig åt i de olika kyrkorna - kontakta pastorsexpeditionen för mer info.

Egen präst

Om ni har kontakt med en egen präst som kan viga er går det bra, men det är viktigt att veta vilket samfund prästen tjänstgör i. Om prästen tjänstgör i annat samfund än Svenska kyrkan krävs upplåtelse av kyrkorummet. Då vigseln inte blir i Svenska kyrkans ordning ingår inte heller musiker, utan det måste ni ordna på egen hand. Kontakta pastorsexpeditionen om ni har frågor. 

Kyrklig välsignelse

För er som är gifta borgerligt eller har ingått registrerat partnerskap är det möjligt att välja kyrklig välsignelse. Välsignelsegudstjänsten påminner om vigseln, men prästen ställer inga frågor om ni vill ta varandra som makar. En kyrklig välsignelse har heller ingen juridisk status. Kontakta pastorsexpedtionen om ni vill veta mer, eller boka en tid.  

Riktlinjer för musik i kyrkan

Vid dop, vigsel och begravning har du tillgång till levande musik. För dig som ändå önskar digital musik är det en köpt cd-skiva som gäller vid offentliga gudstjänster.

Närbild på två personer med vigselringar som håller hand.

Vigselgudstjänsten

Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan brudparet, prästen och en musiker. Prästen är ytterst ansvarig för vigselgudstjänsten och dess olika moment.

Vill ni gifta er utomlands?

Ni kan vigas eller bli välsignade (när ni redan gift er borgerligt) i Svenska kyrkan utomlands. Olika regler gäller i olika länder, här får du praktisk information.

Se våra kyrkor