Foto: Helena Sandström

Skårs kyrka

I Skårs kyrka firas regelbundet gudstjänst. Här finns också ett rikt musikliv och en omfattande vardagsverksamhet för alla åldrar.

I Skårs kyrka finns kyrkorum och verksamhetslokaler i samma byggnad. Gudstjänst firas på söndagar kl 11. I kyrkan hittar du också ett rikt musikliv med många körer och grupper - särskilt för församlingens yngsta grupper. I samband med dop eller begravning kan du också boka lokal i Skårs kyrka för dopkaffe eller minnesstund. För bokning, kontakta pastorsexpeditionen.

Kort historik

Skårs kyrkas nuvarande kyrkobyggnad invigdes på pingstdagen 1959 av dåvarande biskop Bo Giertz. Den hade då föregåtts av två träbaracker som uppfördes 1948 och som då var Göteborgs första småkyrka. Det var en längtan efter en mindre distriktskyrka nära folket som initierade byggandet. Tack vare insamlade medel från församlingsbor och andra generösa givare kunde denna längtan förverkligas. 

Kyrkan har ett säreget spetsigt tak och ritades av arkitekt SAR Johan Tuvert. Kyrkfönstren i glasmosaik är komponerade av konstnären Joël Mila som också var församlingsbo. Under åren 1981-82 gjordes en genomgripande renovering av kyrkan. Såväl barnverksamheten som körverksamheten hade vuxit, vilket krävde mer ändamålsenliga lokaler. Kyrksalen fick också då sina nuvarande blåa nyanser på bänkar och takbjälkar. 

 

Glasmosaiken i Skårs kyrka

Följ korta tankar kring glasmosaiken i Skårs kyrka

Kontakt

Örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12 (om ej annat anges)
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Örgryte församling - Personal

Det är vi som arbetar i Örgryte församling

Fler tips

Vandra i Örgryte pastorat

Ta en sväng ut och vandra mellan kyrkorna i Örgryte pastorat. På varje plats kan du ta del av spännande fakta om kyrkan och upptäckaruppgift för barnen. Du kan också göra vandringen till en pilgrimsvandring med rum för inre reflektion.

Närbild på en känga på någon som står i en ring med andra.

Klimatvandring

Vandra för klimatet mellan Örgryte pastorats kyrkor. Vandringen är en möjlighet till inre reflektion över hur du, tillsammans med andra, kan bidra till en mer hållbar värld.