Foto: Karolina Braun

Härlanda kyrka

En arkitektonisk pärla som ger rum för gemenskap där alla får plats. Välkommen till Härlanda kyrka!

Härlanda kyrka är en plats för gemenskap för alla åldrar. Här är du välkommen till gudstjänst, för att uppleva musiken, för att ta del av kyrkorummet, sitta ner en stund och kanske tända ett ljus. Kyrkan håller öppet under veckan. På dess nedervåning hittar du församlingshemmet och byggnaden intill rymmer både kontorslokaler och barn- och ungdomslokaler.

Kort historik

År 1951 skedde en stor förändring av församlingsgränserna inom Göteborg. Bakgrunden var den stora inflyttningen till staden med ny bebyggelse och nya stadsdelar. Härlanda församling bildades då av delar av Göteborgs Gamlestads församling och Örgryte församling. Redan från början hade församlingen ca 30.000 invånare. 1952 utlystes en arkitekttävling för att bygga en ny kyrka på platsen, som vanns av arkitekten Peter Celsing. Den nya kyrkan stod på plats 1958. Idag räknas Härlanda kyrka som en arkitektonisk pärla som lockar många besökare - med sitt kubistiska uttryck och assymetriska form.

Koret med altaret i mitten omgärdat av två stora fönster och ett t-format kors längst uppe vid taket.

Härlanda kyrka - En kort historik

Här kan du läsa en kort historik om Härlanda kyrka, om dess tillkomst och dess inventarier.

Kollage med Härlanda kyrka och Peter Celsing i svartvitt.

Peter Celsing och Härlanda kyrka

Läs berättelsen om Härlanda kyrka och arkitekten bakom: Peter Celsing, som inspirerades av medeltida klosterkyrkor och med Härlanda kyrka banade väg för en helt ny epok.

Örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12 (om ej annat anges)
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Fler tips

Det händer i Härlanda

I Härlanda finns verksamhet för alla åldrar. Kom och upptäck allt som sker!

Vandra i Örgryte pastorat

Ta en sväng ut och vandra mellan kyrkorna i Örgryte pastorat. På varje plats kan du ta del av spännande fakta om kyrkan och upptäckaruppgift för barnen. Du kan också göra vandringen till en pilgrimsvandring med rum för inre reflektion.