Foto: Jelleke Vanooteghem on Unsplash

Rytmik i Sankt Pauli

Sjunga, gunga, dansa och musik i olika stilar för de yngsta. Platserna till höstens grupper 2023 är nu fyllda.

RYTMIKGRUPPER

Rörelse, sång och rytmer för barn 0-5 år tillsammans med en vuxen i Sankt Pauligården. 

Vi sjunger och gör ramsor, gungar och dansar, använder bl a rytminstrument, sjalar, såpbubblor och fallskärm tillsammans med musik i olika stilar och genrer.

Rytmikgrupperna inbjuds regelbundet till vår vardagsgudstjänst Minikyrka, där barn och vuxna känner igen sig i sånger och danser.

Det finns flera rytmikgrupper. Under hösten 2023 träffas vi: 

Måndagar kl 9.30 0-5 år (syskongrupp/blandade åldrar)
Måndagar kl 11.00 ca 0-8 månader 
Tisdagar kl 10.30 ca 8-12 månader 

Kostnad: 200 kr för medlemmar i Svenska kyrkan (för fikat), 500 kr för ej medlemmar i Svenska kyrkan.

SMÅ&stora och Minikyrka i Pauli

Gudstjänster med de små, för både liten och stor, i Sankt Pauli församling.