En grind till en äng i en skogsdunge.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Andlig vägledning

Längtar du efter att fördjupa din relation med Gud? I Härlanda församling finns möjlighet till andlig vägledning genom samtal. Metoden är hämtad från 1500-talets Ignatius av Loyola och ett sätt att be och leva med Jesus i vardagen.

Andlig vägledning är ett sätt att söka och finna Gud i allt. Att utforska hur Gud är verksam och närvarande i hela mitt liv. Det handlar om att dela erfarenheter, längtan, drömmar, tro, hopp och liv med Jesus Kristus vår vän, genom att tala med en andlig vägledare. Metoden är hämtad från 1500-talsprästen och mystikern Ignatius av Loyolas Andliga Övningar som är ett sätt att be och leva med Jesus mitt i vardagen. 

Andlig vägledare/medvandrare och pilgrim

En människa som längtar efter att fördjupa sin relation till den treeniga Guden kallar vi för pilgrim. Den som tar emot pilgrimen kallas för andlig vägledare eller medvandrare. Våra andliga vägledare har en särskild utbildning (genom föreningen Kompass). Genom vägledningen får du någon som hjälper dig att lyssna, urskilja och tolka dina erfarenheter och upplevelser av Gud. Du får hjälp att samtala sant och ärligt med Jesus. 

Hur går det till?

I Härlanda församling kan andliga vägledningssamtal ske då vi anordnar endagsretreater, helgretreater men också mitt i vardagen. I vardagen möts pilgrim och vägledare ungefär var sjätte vecka för ett samtal. Samtalet varar i 45 minuter. Din vägledare föreslår bibelberättelser och övningar du kan använda dig av i din bön och meditation. Allt för att fördjupa din tro och relation till Jesus Kristus. Samtalen är kostnadsfria och din vägledare har fullständig tystnadsplikt.