Björkekärrs församling

Med Jesus i centrum vill vi leva ut vårt kristna liv grundat på Guds Ord, bön och tillbedjan.

Kalender