Björkekärrs församling

Med Jesus i centrum vill vi leva ut vårt kristna liv grundat på Guds Ord, bön och tillbedjan.

björkekärrs kyrka

Foto: Helena Sandström

Öppen kyrka sön 12-14, mån 13-15 och ons 13-15.
Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Digitalt
: www.youtube.com/bjorkekarrskyrka 
Adress Sörensens gata 1, 416 79 Göteborg
Församlingens e-post bjorkekarrs.forsamling@svenskakyrkan.se

Kalender