Koret med altaret i mitten omgärdat av två stora fönster och ett t-format kors längst uppe vid taket.
Foto: Tommy Hvitfeldt

Härlanda kyrka - En kort historik

Här kan du läsa en kort historik om Härlanda kyrka, om dess tillkomst och dess inventarier.

Kort historik

År 1951 skedde en stor förändring av församlingsgränserna inom Göteborg. Bakgrunden var den stora inflyttningen till staden med ny bebyggelse och nya stadsdelar. Härlanda församling bildades då av delar av Göteborgs Gamlestads församling och Örgryte församling. Redan från början hade församlingen ca 30.000 invånare.

Göteborgs första kristna minnesmärke är Härlanda kyrkoruin från 1100-talets första del. Kyrkan revs av Gustav Vasa 1528. Därför kan man säga att det var en församling som återuppstod när man 1952 utlyste en arkitekttävling för att bygga en ny kyrka på platsen. Tävlingen vanns av arkitekten Peter Celsing (1920-1974).  Den nya kyrkan stod på plats 1958.  

En arkitektonisk pärla

Idag räknas Härlanda kyrka som en arkitektonisk pärla som lockar många besökare - med sitt kubistiska uttryck och assymetriska form. Tegelstenarna som valts ut till kyrkan är hårdbränt rödbrunt tegel från Helsingborgs ångtegelbruk. Varje sten har sin särprägel och ger ett levande uttryck. Kyrkorummet är öppet och omfattar en enkel sal, på södra sidan flankerad av ett sidoskepp.

Längst fram, på ett granitpodium finns altaret. Det pryds av en triptyk, en tredelad trätavla med figurscener, utförda av göteborgskonstnären Ivar Lindekrantz. Scenerna anknyter till högtiderna jul, påsk och pingst och visar den heliga familjen under Betlehemsstjärnan, Jesus som möter lärjungarna efter uppståndelsen och de första kristna vittnena som sänds ut i världen.

Predikstolen är fristående och placerad i korets vänstar del. Rutmönstet harmonierar med gavlarnas fönsterportar och med entréns vindfång.

Dopfunten har sin plats mitt i kyrkan intill mittgången. Den är utförd i granit med åttakantig fot. Dopskålen i silver är bekostad av skänkta medel. Dopkannan i silver är också skänkt av Härlandakretsen. Ikonen vid dopfunten invigdes vid påsknattsmässan 2001. Den är skapad av ikonmålaren Erland Forsberg. Den noggranna betraktaren kan hitta Härlanda kyrka i bakgrunden på en av tavlorna. 

På södra väggen i kyrkan hänger en batikbonad med motivet ”Jesus utsänder sina lärjungar” utförda av konstnären Tullan Flink 1971.

I sidokapellet på mellanvägen mot det stora fönstret finns ett litet altare med fyra golvljusstakar med en målning av konstnären Sölve Olsson.

Framför det stora fönstret hänger en textil i lin och lintovgarn av textilkonstnären Ing-Marie Talvik, glest vävd för att mildra men inte hindra ljusinfallet.

Orgeln är byggd 1960, har 23 stämmor och byggd av O. Hammarberg & Son, Göteborg, och placerad i sidoskeppets östra del. 

Hela kyrkomiljön vid Härlanda kyrka utgår från gammalkristen tradition som påminner om en klosterlänga. I väster står klockstapeln och på andra sidan expedition och kontor. I bottenplanen på kyrkan och kontorshuset finns församlingshem och verksamhetslokaler. På kyrkplanen finns också örtagård, Frälsarkransen, blomsteräng och odlingslådor. Här hittar du också Göteborgs äldsta allé och ett stenkast bort Härlanda kyrkoruin, Göteborgs äldsta kristna minnesmärke.
 

Kollage med Härlanda kyrka och Peter Celsing i svartvitt.

Peter Celsing och Härlanda kyrka

Läs berättelsen om Härlanda kyrka och arkitekten bakom: Peter Celsing, som inspirerades av medeltida klosterkyrkor och med Härlanda kyrka banade väg för en helt ny epok.