Foto: Kristin Lidell IKON

Samtal och stöd - Sankt Pauli

En utsträckt hand, ett lyssnade öra - där finns våra diakoner i Sankt Pauli församling.

Samtal - Någon att tala med

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala.  Präster och diakoner erbjuder, i mån av tid, själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare . Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att boka tid, ring eller kontakta oss via e-post. Just nu sker samtal främst via telefon.

Tystnadsplikt - bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, om det gäller barn som far illa.

Diakoni/ekonomiskt stöd

Gäller ditt besök ekonomiska frågor kan vi endast ta emot dig som är bosatt i Sankt Pauli församling. I annat fall hänvisas du till din hemförsamling.

Kontakt

Du når oss via telefon för tidsbokning av samtal med diakon tisdagar 9-10 och onsdagar 13-14. 

Samtalsgrupper om sorg

Församlingarna i Örgryte pastorat bjuder in till samtalsgrupp om sorg. Välkommen till en kravlös gemenskap där det finns plats för dig, din sorg och dina tankar.

När en närstående tagit sitt liv

Sjukhuskyrkan bjuder in till en samtalsgrupp om sorg efter att en närstående tagit sitt liv. En ny grupp startar i oktober.