Foto: Kristin Lidell IKON

Samtal och stöd - Sankt Pauli

En utsträckt hand, ett lyssnade öra - där finns våra diakoner i Sankt Pauli församling.

En hälsning från församlingens diakoner i coronatider:

Vi hoppas Du mår bra! Just nu är vi i en helt ny situation som vi alla försöker möta på ett så bra sätt som möjligt.

Det är många goda saker som kommit fram. Grannar ställer upp för varandra, lappar finns i många trappuppgångar om någon behöver hjälp med att tex handla. I hela Göteborg är det bara ett fåtal förfrågningar som kommit in till Röda korset i dagsläget. Och det finns många fler förfrågningar om att få göra något, än förfrågningar om hjälp. Ett fint mått på vårt samhälle!

Samtidigt är det mesta annorlunda, det bästa vi kan göra är att ha så få kontakter som möjligt. För många av oss är det svårt och vi behöver hjälpas åt att ta hand om varandra, fast på avstånd. Har du ngn vän/granne att höra av dig till? Kanske just ditt samtal gör jättestor skillnad! För er båda!

Behöver Du prata?
Vi har utökat våra telefontider: mån-fre 9-12. Det är också möjligt att boka ett telefonsamtal, du gör det via e-post eller telefon. Självklart gäller tystnadsplikten även här. Kontaktuppgifter hittar du längst ned på sidan.

Kyrkan är öppen, så att man kan komma in, sitta ner en stund och tända ljus.

Gudstjänst kan du fira här på webben eller via närradio varje söndag!

Svenska kyrkans bönewebb finns möjlighet att tända ljus (digitalt) och skriva böner - för alla men inte minst för dig som just nu har svårt att komma till kyrkan. 

Vi längtar tills vi ses igen, tills vi kan slå upp dörrarna till kyrkan och församlingshemmet. Ännu ser det ut att dröja ett tag till…Under tiden hörs vi och vet vi, att vi delar gemenskapen via webben, och i bönerna för varandra. Vi är ju Kristi kropp tillsammans!

Annette Andréasson & Kicki Bengtsson

------

Samtal – någon att tala med

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala.  Präster och diakoner erbjuder, i mån av tid, själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare . Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.

Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att boka tid, ring eller kontakta oss via e-post.

Tystnadsplikt – bra att känna till

Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt, om det gäller barn som far illa.

Diakoni/ Ekonomiskt stöd

Gäller ditt besök ekonomiska frågor kan vi endast ta emot dig som är bosatt i Sankt Pauli församling. I annat fall hänvisas du till din hemförsamling.

Kontakt

Diakoniexpedition öppet: mån-fre kl 9-12 (viss variation kan förekomma). Sök oss gärna på vår e-post för tidsbokning.

Annette Andreasson

Annette Andreasson

Diakon i Sankt Pauli församling

Kristina Bengtsson

Kristina Bengtsson

Diakon i Sankt Pauli församling