Sju personer och en hund sitter vid altaret i Härlanda kyrka.
Foto: Karolina Braun

H.I.G.H.

Mission, internationella relationer och hållbarhet är viktiga delar av församlingsverksamheten. För att samordna detta finns H.I.G.H. - Hållbarhets- och Internationella gruppen i Härlanda församling. Välkommen att engagera dig!

Gruppens uppgift är att engagera, inspirera, informera och påverka för en mer rättvis och hållbar värld. Läs mer om våra fokusområden nedan.

Våra fokusområden

Foto: Jesper Wahlström /Ikon

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer. Vi är en del av ACT-alliansen. ACT är en förkortning av Action by Churches Together och är en av världens största biståndsallianser. ACT arbetar tillsammans med lokala organisationer och kyrkor över hela världen med långsiktigt utvecklingssamarbete, påverkansarbete och katastrofinsatser. Projekten handlar om bl.a. klimat och miljö, ekonomisk rättvisa, fred, hälsa, demokrati och mänskliga rättigheter. Act står för att agera och att omsätta tro i handling - alltid med människors lika värde och rättigheter i fokus.

En viktig uppgift för den H.I.G.H  är att samla in pengar till ACT Svenska kyrkans arbete. Insamlingsarbetet pågår året om men särskilt viktiga är julinsamlingen och fasteaktionen. Tillsammans kan vi göra skillnad!

En grupp barn och vuxna.
Bulongwa Childrens Home Foto: Härlanda församling

BCH är ett barnhem (grundat av en svensk missionär på 1980-talet) beläget i mindre by i den sydvästra delen av Tanzania. Barnhemmet har för närvarande ca 20 barn inskrivna. Barnen är placerade på barnhemmet av sociala myndigheter.  Förutom drift av barnhemmet hjälper organisationen barnen med skoluniformer och skolavgifter. Barnhemmet arbetar aktivt för att hjälpa barn kunna återgå till sin familj eller anhöriga. Barnhemmet drivs av det Lutherska stiftet i området. För driften är de helt beroende av ekonomiskt stöd utifrån.

Stödet kommer från EFS samt Stiftelsen Bulongwa Childrens Home. Stiftelsen gör egna insamlingar men får också stöd från flertal föreningar och församlingar i Sverige, bland andra Härlanda församling som under många år stöttat föreningens arbete med kollekter, insamlade gåvor och förböner. Du kan också vara med i det arbetet genom att ge en gåva till Härlandas insamling till Bulongwa: swish 1230216598, märk ”Bulongwa”.

En kruka med växter mot en solig tegelvägg.
Hållbarhet och miljö - viktiga ledord i Härlanda församling. Foto: Härlanda församling

Hållbarhet, miljö och klimat ligger gruppen och även församlingen varmt om hjärtat. Vi är miljödiplomerade som församling. Vi väljer så hållbara alternativ som möjligt i våra val. Vi handlar ekologiskt. Vi är återförsäljare för Fairtrade. Fairtrade är en internationell certifiering av råvaror som odlas i länder med utbredd fattigdom. Certifieringen innebär att varan är producerad med hänsyn till högt ställda sociala, ekonomiska och miljömässiga krav. Vi väljer Fairtrade märkta varor så långt det är möjligt.

Två gånger per år bjuder H.I.G.H in till en söndagskväll som kallas Utblick. Då bjuder vi in angelägna föreläsare som har goda erfarenheter att dela med sig av inom hållbarhet, mission och internationella relationer.

Vi ordnar även marknader i samband med mässan på första advent och i samband med mässan på påskdagen. Där alla intäkter oavkortat går till Act Svenska kyrkan eller Bulongwa.

Ge en gåva till våra insamlingar

En QR-kod med swishnummer till Härlandas insamling till Act Svenska kyrkan.
Foto: Karolina Braun
QR-kod till Härlandas insamling till Bulongwa.
Foto: Karolina Braun
  • Härlandas insamling till Act Svenska kyrkan. Swish 123639083. Märk ”Act Svenska kyrkan”. 
  • Härlandas insamling till Bulongwa Children's Home. Swish 1230216598. Märk ”Bulongwa”. 

Du kan också kontakta vår Bulongwa-inspiratör Thor Ulnes:

thor.ulnes(a)gmail.com eller tel 076-344 48 41.