9 April 2017, Botkyrka, Sweden: Palm Sunday in Tullinge Church, of the Church of Sweden.
Hjärta med texten Saknad
Foto: Albin Hillert /Ikon

När en närstående dör

Ibland händer det som inte ska hända. När en närstående dör vill Sjukhuskyrkan finnas där som ett stöd.

Avsked

Att själv få se och ta farväl av en närstående som avlidit kan vara ett viktigt steg för att komma igång med ett sorgearbete. Att komma till ett bårhus för att ta avsked kan vara förenat med stor sorg och ofta också med rädsla. Man kan vara rädd för bårhuset, för sina och andras känslor och reaktioner, och även för själva döden. Därför är det viktigt att veta att själva avskedet sker i ett vackert avskedsrum på sjukhuset.

Sjukhuskyrkan finns med som stöd och stöttar under avskedet. Med vår erfarenhet och vårt lugn vill vi skapa trygghet i en svår situation, en trygghet som kan öppna upp för samtal där man får lov att lyfta svåra tankar och känslor.

Avsked kan ske på vardagar fram till kl 14.00, då bårhuset är bemannat. Ibland behöver ett avsked ske på kvällen eller helgen. När det finns skäl för det försöker vi så långt det är möjligt tillgodose anhörigas behov.

20190626 Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, Sjukhuskyrkan.
Foto: Kristin Lidell /Ikon

Samtalsgrupp om sorg

Sorgearbetet upphör inte med begravningen utan fortsätter under lång tid. Ibland kan det vara bra att få dela tankar och erfarenheter med andra som varit med om samma sak. Sjukhuskyrkan, liksom många av församlingarna i Göteborg, inbjuder till samtalsgrupp om sorg.  Det finns olika inriktningar på grupperna och också en särskild grupp för dig som förlorat en närstående i suicid. Sjukhuskyrkans personal kan ge mer information och förmedla kontakter. Tveka inte att höra av dig!

Kontakta sjukhuskyrkan

Expedition: Centralkliniken, Diagnosvägen 11.
Telefon: 031-343 44 60. 
Sjukhusets växel: 031-342 10 00.
Vid behov av akut stöd eller samtal har Sjukhuskyrkans personal beredskap vardagar kl 17.00-08.30 och helger.