Foto: Photo by Daiga Ellaby on Unsplash

Öppen förskola

Välkommen till våra mötesplatser Himlamys och Himlabus i Björkekärrs kyrka för små barn tillsammans med vuxen!

Hit kan ni komma för att träffa andra föräldrar och barn för fri lek, sångstund och enklare fika. Vi har åldersanpassad sångstund med rörelser, ramsor, lekar, sång, musik och enkel andakt i cirka 20 minuter, beroende på hur länge barnen orkar.

Efter sångstunden har vi en gemensam fika till självkostnadspris 20 kronor/familj.
Det finns också möjlighet att ta med egen mat till barnen och värma.

Du behöver inte anmäla dig innan, utan kommer och går som det passar dig under öppettiderna. Barnvagnsparkering finns utanför. Ta gärna med lås.

 

Öppen förskola i Björkekärr: Aktuellt

  • Terminsstart vecka 34, hösten 2022
  • Stängt vecka 44 höst/läslov
  • Terminsavslutning vecka 51 

Våra två öppna förskolor:

Himlamys

Öppen förskola för de minsta (0-18 månader) med vuxen. Onsdagar kl 10.00-12.00 i Björkekärrs kyrka.

Himlabus

Öppen förskola för de lite äldre barnen (0-6 år) med vuxen. Måndagar kl 9.00-12.00 i Björkekärrs kyrka.