Foto: Johannes Frandsen/IKON

Begravningen - en hjälp i sorgen

När du förlorar en människa som står dig nära behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Begravningen kan vara en hjälp till att förstå det som hänt och också möta de motstridiga tankarna och känslorna som ofta finns i sorgen.

När en nära dör drabbar det oss på många sätt. Mitt i allt är det också många praktiska frågor som måste beslutas kring. En bra utgångspunkt kan vara att fråga sig vad den avlidne skulle ha önskat. Ibland finns det nedskrivna önskemål att ta hänsyn till. Men allt behöver oftast inte bestämmas direkt, det är inte bråttom.

Kyrklig begravning i Örgryte pastorat

Den som dör lämnar oss. Vid en kyrklig begravning lämnar vi den döde till Gud, men behåller alla våra minnen. En kyrklig begravning är en gudstjänst som följer en särskild ordning. Den är inramad av musik och psalmer och om så önskas även solosång. Inför begravningen kontaktar prästen er för ett samtal kring er anhöriga som avlidit och om begravningsgudstjänstens innehåll.

En begravning i Svenska kyrkans ordning ingår i kyrkoavgiften och kostar ingenting när den avlidne tillhört Svenska kyrkan. Eftersom det är den avlidnes önskemål som står i centrum erbjuds inte kyrklig begravning när den avlidne gått ur Svenska kyrkan, annat än i undantagsfall.

Boka begravning

Om ni tänker anlita en begravningsbyrå är det oftast byrån som kontaktar kyrkan för att boka begravning. Om ni tänker planera begravningen själva är ni välkomna att kontaka pastorsexpeditionen för att boka begravning.

Tacksägelse

Efter ett dödsfall blir anhöriga inbjudna till tacksägelse i kyrkan. Det sker vanligen i  den församling där den avlidne var skriven. I tacksägelsen tillkännager församlingen namnet på den avlidne, tänder ett ljus och ber för de sörjande.

Minnesgudstjänst

I allhelgonahelgen blir anhöriga till dem som avlidit under året inbjudna till en minnesgudstjänst. Det är en stillsam och högtidlig gudstjänst, ofta inramad med musik och ljuständning.

Gravsättning

För frågor gällande gravsättning på kyrkogård inom Göteborg: kontakta Göteborgs kyrkogårdsförvaltning

Hjälp i sorgen

Begravningen innebär inte något slut på sorgen, kanske snarare en början. Du är alltid välkommen att kontakta präster och diakoner för hjälp och stöd. Inom pastoratet inbjuds också regelbundet till sorgegrupper.

Aktuell info om uthyrningar 2021: 

Uthyrning i anslutning till dop på helgen

Vi har nu öppnat för uthyrning av församlingslokaler i anslutning till dop på helgerna. För varje lokal finns ett högsta deltagarantal angivet som dock är högst 50 personer om lokalen tillåter det. Kontakta pastorsexpeditionen för bokning och information om vilka lokaler som finnns tillgängliga samt max antal personer som tillåts i lokalen.

övrig uthyrning

(inklusive minnesstund efter begravning) bokas ännu inte i dagsläget. Mer information kommer.