Foto: Johannes Frandsen/IKON

Begravning i Örgryte pastorat

När du förlorar en människa som står dig nära behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Begravningen kan vara en hjälp till att förstå det som hänt och också möta de motstridiga tankarna och känslorna som ofta finns i sorgen.

När en nära dör drabbar det oss på många sätt. Mitt i allt är det också många praktiska frågor som måste beslutas kring. En bra utgångspunkt kan vara att fråga sig vad den avlidne skulle ha önskat. Ibland finns det nedskrivna önskemål att ta hänsyn till. Men allt behöver oftast inte bestämmas direkt, det är inte bråttom.

Kyrklig begravning i Örgryte pastorat

Den som dör lämnar oss. Vid en kyrklig begravning lämnar vi den döde till Gud, men behåller alla våra minnen. En kyrklig begravning är en gudstjänst som följer en särskild ordning. Den är inramad av musik och psalmer och om så önskas även solosång. Inför begravningen kontaktar prästen er för ett samtal kring er anhöriga som avlidit och om begravningsgudstjänstens innehåll.

En begravning i Svenska kyrkans ordning ingår i kyrkoavgiften och kostar ingenting när den avlidne tillhört Svenska kyrkan. Eftersom det är den avlidnes önskemål som står i centrum erbjuds inte kyrklig begravning när den avlidne gått ur Svenska kyrkan, annat än i undantagsfall.

Boka begravning

Om ni tänker anlita en begravningsbyrå är det oftast byrån som kontaktar kyrkan för att boka begravning. Om ni tänker planera begravningen själva är ni välkomna att kontaka pastorsexpeditionen för att boka begravning.

Tacksägelse

Efter ett dödsfall blir anhöriga inbjudna till tacksägelse i kyrkan. Det sker vanligen i  den församling där den avlidne var skriven. I tacksägelsen tillkännager församlingen namnet på den avlidne, tänder ett ljus och ber för de sörjande.

Minnesgudstjänst

I allhelgonahelgen blir anhöriga till dem som avlidit under året inbjudna till en minnesgudstjänst. Det är en stillsam och högtidlig gudstjänst, ofta inramad med musik och ljuständning.

Gravsättning

För frågor gällande gravsättning på kyrkogård inom Göteborg: kontakta Göteborgs begravningssamfällighet

Hjälp i sorgen

Begravningen innebär inte något slut på sorgen, kanske snarare en början. Du är alltid välkommen att kontakta präster och diakoner för hjälp och stöd. Inom pastoratet inbjuds också regelbundet till sorgegrupper.

Örgryte Pastorsexpedition

Hit kan du vända dig med frågor kring bokning av förrättning och lokal. Vi kan också hjälpa dig komma i kontakt med personal i församlingarnas verksamheter.

Öppettider: Vardagar 09-12 (om ej annat anges)
Telefon: 031-731 80 40
E-postorgryte.pastorat@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Herrgårdsgatan 2 (nedanför Örgryte nya kyrka)
Postadress: Örgryte pastorat, Box 6034, 400 60 Göteborg

Utsikt över Kvibergs kyrkogård från en höjd med gravar, träd och gröna gräsmattor med berg i bakgrunden med villor i Sävedalen

Göteborgs begravningssamfällighet

Göteborgs begravningssamfällighet är med 36 begravningsplatser, drygt 118 000 gravplatser, runt 190 årsanställda och 120 säsongsanställda en av landets största kyrkogårdsförvaltningar. Vi är en del av Svenska kyrkan, men vi är till för alla, oavsett vilken tro du har eller om du saknar tro.

En begravningsbukett i form av ett hjärta av röda rosor står framför en kista.

Planera en kyrklig begravning

På den här sidan berättar vi steg för steg om hur du kan vara med och planera för begravningsgudstjänsten – och om det som händer före och efter den.

En präst talar på en begravning.

Begravningsgudstjänst

I begravningsgudstjänsten skapar psalmerna, musiken och orden gemenskap och delaktighet i gudstjänsten. Här hittar du några exempel. Inför begravningsgudstjänsten kan präst och musiker ge ytterligare förslag.

Riktlinjer för musik i kyrkan

Vid dop, vigsel och begravning har du tillgång till levande musik. För dig som ändå önskar digital musik är det en köpt cd-skiva som gäller vid offentliga gudstjänster.

Ängel på en gravsten

Hitta gravplatsen

Söker du en särskild gravplats? Här hittar du länkar till sidor där du kan leta vidare efter gravar på olika platser i Sverige.

Duvor i förgrunden och gräsmatt sedan askgravlunden på Björlanda kyrkogård

Begravningsavgift och begravningskostnader

Här finns information om vilka kostnader som ingår i begravningsavgiften för begravning samt vilka kostnader dödsboet svarar för.

En person i grön t-shirt och diakonsmycke sitter vid ett bord mittemot en tom fotölj.

Samtal och stöd

I kyrkan finns plats för dig som söker någon som lyssnar eller som behöver hjälp och stöd när livet krisar. Du kan vända dig till en diakon eller präst i din hemförsamling.

Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

Stöd i sorgen

Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Örgryte pastorat bjuder in till flera olika sorgegrupper.