Engagemangshelg
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Internationella gruppen

I Örgryte församling finns en internationell grupp som arbetar för att samla in pengar och sprida kunskap om framför allt Act Svenska kyrkan.

Act Svenska kyrkan har två stora insamlingsperioder under året under advent/jul och fastan. Dessutom är Act Svenska kyrkan en part i insamlingen till Världens barn. Att samla in pengar under insamlingsperioderna är ett viktigt uppdrag för internationella gruppen, men också om att sprida kunskap om Act Svenska kyrkans arbete.

Vill du engagera dig i Örgrytes internationella grupp eller vill veta mer om gruppens arbete? Välkommen att höra av dig!

Kontakt

Gerald Jood

örgryte församling

Församlingspedagog