Studiegrupper

På torsdagskvällar är det full aktivitet i Örgryte församlingshem. Då träffas studiegrupperna med ett varierat kursutbud och med öppna och tillåtande samtal om tro och liv. Välkommen vem du än är – troende, tvivlande, nyfiken och undrande. Din närvaro gör skillnad!

Torsdagar kl 18.30-21.00 i Örgryte församlingshem
Höstterminen startar med introduktion, torsdagen 30/9 klockan 18.30
Terminen sträcker sig från 30/9 - 9/12 med undantag av 4/11 då det inte är någon träff. Sista gången har vi julfest.

Start – Vi äter tillsammans

Vi träffas och äter coronasäker måltid tillsammans och informerar om det som berör alla grupper. Efter den gemensamma måltiden delar vi upp oss i våra respektive mindre studiegrupper. Den som vill kan börja kvällen kl 18.00 med en enkel veckomässa i Örgryte nya kyrka (RefleX-mässan).

I gruppen – det goda samtalet

Samtalet i studiegruppen ska ge möjlighet att på ett jämlikt sätt dela erfarenheter och tankar med varandra. För att kunna göra det behövs en trygg, öppen och tillåtande miljö: Vi är här för vår egen skull. Vi behöver inte försöka övertyga varandra om det som är rätt för oss. Vi är inte här för att kritisera eller fördöma andra. Vi talar i ”jag-form” och utifrån vår egen erfarenhet. Vi bestämmer själva om vi vill säga något. Vi håller oss till ämnet som vi träffats för att samtala kring. Vi försöker lyssna aktivt och avbryter inte varandra. Vi avhåller oss från att ge varandra råd. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Vårt kursutbud hösten 2021

Vara kristen – en kurs om kristen tro helt enkelt. Är du nyfiken på vad kristna tror? Kanske undrar du om kristen tro kan betyda något för dig? Under kurskvällarna får du undervisning i den kristna trons grunder och det finns massor med möjligheter att samtala, ställa frågor och dela med sig. Allt i en tillåtande miljö där du är välkommen att vara nyfiken!
Två böcker som vi kommer att använda är Rowan Williams böcker, Vara kristen och Vara lärjungar.
Ledare: Jonathan Andersson

Lär oss att be
Lärjungarna bad Jesus ”Lär oss att bedja”. Som svar gav han dem bönen ”Vår Fader”. Som hans nutida lärjungar får vi i denna kurs fördjupa oss i bönen ”Vår Fader”.
Ledare: Anita Andersson och Jonas Olander

Spela ukulele för Guds skull!
Kom till vår grupp och lär dig spela ukulele! Vi prövar på profan och andlig sång. Vi lär oss dom enkla ackorden, spelar och har roligt tillsammans!
Ledare: Ragnhild Paulson och Madeleine Gustafsson

... må regnet vattna själens jord ...
Många har sökt och erfarit Guds tilltal, berättat om sin livskallelse och delat med sig om Gudslivets verklighet. En av dem är Ignatius av Loyola (1441-1556) från Spanien och vars sätt att leva ledde till att Jesuitordern grundades 1540. Vi lever i en turbulent värld med många olika krav och röster som på olika sätt vill hindrar oss att lyssna efter Guds vilja. Kanske kan Ignatius sätt att läsa en bibeltext och be vägleda oss in i en fördjupad Gudsrelation. Tillsammans vill vi söka Guds omsorgsfulla kärleks tilltal.
Ledare: Lars Winroth och Ulla Dahl

Djupdykning bland psalmer och psalmförfattare
Vi har fler än tusen psalmer från medeltiden och fram till idag. Vad ligger bakom det den franske filosofen Abelard, den engelska diktaren Milton, biskop Jonas Jonson, poeterna Eva Nordberg och Ylva Eggehorn eller en rad andra författare har bidragit med? Vilka är våra favoritpsalmer och varför tycker vi om dem?
Ledare: Britta Olinder

Livets färg och form
I en respektfull atmosfär möter vi varandra som vi är. På ett kravlöst sätt samtalar vi kring olika ämnen som alla kan relatera till. Material finns för att kunna måla, tillverka enklare smycken eller helt enkelt prata, lyssna på musik och bara vara tillsammans. Allt med syftet att ladda batterierna.
Ledare: Cecilia Lundahl

 

Jonas Olander

Jonas Olander

Örgryte pastorat

Diakon