Torsdagsgrupperna i Örgryte

Torsdagsgrupperna innehåller ett varierat kursutbud med fokus på öppna och tillåtande samtal om tro och liv. Här finns möjlighet till att både fördjupas, ha roligt och bara vara. Torsdagar kl 18.30-21.00 i Örgryte församlingshem.

Välkommen vem du än är – troende, tvivlande, nyfiken och undrande. Din närvaro gör skillnad!

Start – Vi äter tillsammans

Vi träffas 18.30 och äter tillsammans. Vid måltiden delas information om det som berör alla grupper. Efter den gemensamma måltiden delar vi upp oss i våra respektive mindre studiegrupper. Den som vill kan börja kvällen kl 18.00 med en enkel veckomässa i Örgryte nya kyrka, den som vi kallar Reflexmässan.

I gruppen – det goda samtalet

Samtalen i gruppen ger dig möjlighet att dela tankar kring tro och vem Jesus är. Alla tankar är tillåtna kring erfarenheter och upplevelser. 
Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

Våra grupper våren 2024

Petrus första brev
Vill du vara med och samtala kring Petrus första brev? Brevet är skrivet till kristna som var utsatta för förföljelse och behövde uppmuntran och hopp. Petrus visar på hoppet i Jesus Kristus. Vi använder boken ”Lev i Petrus” av Bengt Pleijel.
Kursledare: Ragnhild Paulson och Ulla Dahl

Livets färg och form 
En skapande kravlös verksamhet där vi samtalar om olika ämnen som alla kan relatera till. Material finns för att kunna måla, tillverka enklare smycken mm eller bara prata, lyssna på musik mm. Allt med syfte att ladda batterierna. 
Kursledare: Despina Moysidou

Alphakurs - Livets frågor
Tänk om man kunde få veta mer om vad livet går ut på 
och vad kyrka och kristen tro egentligen står för. Och tänk om man kunde få samtala med andra om detta. 
Alpha-kursen ger dig en möjlighet att stanna upp, reflektera och tala om vad man själv tror eller inte tror. En yngre person som kom till en studiegrupp sa ”Jag vill veta mer om det jag inte tror på.” En intressant kommentar, eller hur? Välkommen till denna kravlösa grundkurs i kristen tro. 
Kursledare: Lars Winroth

Örgryte församling i den världsvida kyrkan
I vår firar vi Svenska Kyrkans Missions 150 år. Vi ser oss 
tillbaka och vi spanar framåt. Vad spelar våra utlands-församlingar för roll för oss? För 75 år sedan grundades vår internationella diakoni, numera Act. Vad händer där nu? Det är snart 100 år sedan den första stora ekumeniska samlingen ägde rum under Nathan Söderbloms ledning. Hur fungerar det ekumeniska arbetet? Vår församling är inte bara en del av Svenska kyrkan utan också av den världsvida kyrkan.
Kursledare: Britta Olinder
  
Inför helgen
Varje söndag läser vi olika bibeltexter i gudstjänsten och samlas runt ett tema. En del texter är välbekanta, andra nästan helt okända. En del upplevs vackra och lätta att ta till sig, andra svåra och nästan obegripliga. I denna grupp läser vi tillsammans den kommande söndagens texter. Vi försöker förstå och fördjupa oss tillsammans och kanske blir söndagens gudstjänst ännu mer innehållsrik.
Kursledare: Jonathan Andersson
  
Dag för dag med The Message
”Jag har slagit upp mitt tält”

För dig som vill läsa Bibeln, men inte riktigt kommit i gång än. Vi läser Tomas Sjödins bok med korta dagliga betraktelser och samtalar om det vi läst under veckan som gått; vilka tankar väcks hos mig, vilka frågor får jag eller vad blir jag nyfiken på. Vid varje träffa får två deltagare dela med sig av sina tankar utifrån någon av betraktelserna som vi läst under veckan och sedan samtalar vi alla om detta.
Bibelverserna som inleder vare dags betraktelse kommer från Eugene Petersons översättning av bibeltexten till modernt språk The Message, i svensk översättning.
Kursledare: Gunilla och Torgny Lindén

 

Torsdagskören

Örgrytes "Vågasjunga-kör" för alla åldrar och förkunskaper.

Personer på knä tar emot nattvarden, en plats vid altarringen är ledig.

Gudstjänst

Hämta kraft i gudstjänstgemenskapen med varandra och med Gud. Örgryte pastorats församlingar rymmer en bredd av olika gudstjänsttraditioner där du kan hitta din plats.