Studiegrupper

På torsdagskvällar är det full aktivitet i Örgryte församlingshem. Då träffas studiegrupperna med ett varierat kursutbud och med öppna och tillåtande samtal om tro och liv. Välkommen vem du än är – troende, tvivlande, nyfiken och undrande. Din närvaro gör skillnad!

Torsdagar kl 18.30-21.00 i Örgryte församlingshem
Terminen startar 29 september!

Start – Vi äter tillsammans

Vi träffas och äter coronasäker måltid tillsammans och informerar om det som berör alla grupper. Efter den gemensamma måltiden delar vi upp oss i våra respektive mindre studiegrupper. Den som vill kan börja kvällen kl 18.00 med en enkel veckomässa i Örgryte nya kyrka (RefleX-mässan).

I gruppen – det goda samtalet

Samtalet i studiegruppen ska ge möjlighet att på ett jämlikt sätt dela erfarenheter och tankar med varandra. För att kunna göra det behövs en trygg, öppen och tillåtande miljö: Vi är här för vår egen skull. Vi behöver inte försöka övertyga varandra om det som är rätt för oss. Vi är inte här för att kritisera eller fördöma andra. Vi talar i ”jag-form” och utifrån vår egen erfarenhet. Vi bestämmer själva om vi vill säga något. Vi håller oss till ämnet som vi träffats för att samtala kring. Vi försöker lyssna aktivt och avbryter inte varandra. Vi avhåller oss från att ge varandra råd. Det som sägs i gruppen stannar i gruppen.

 

Höstens grupper:

Bibeltexter i Ignatiansk anda

tillsammans söker vi Guds tilltal i kommande söndags texter.

 

Möte med Markus - Vem skrev Markus evangelium?

Hur skiljer sig Markus från de andra evangelierna? Vad är det viktigaste budskapet för Markus? Vad är det viktigaste budskapet för oss? Vi försöker tillsammans finna svaren på dessa frågor.


Omkonfirmation

Var det kanske längesedan din egen konfirmation? Kanske ditt barn nyss eller just nu går i någon konfirmationsgrupp? Här får vi träffas för att uppleva hur det är att vara konfirmand idag. Allt i en härlig atmosfär dit alla är välkomna. 


Livets färg och form

I en respektfull atmosfär möter vi varandra som vi är. På ett kravlöst sätt samtalar vi kring olika ämnen som alla kan relatera till. Material finns för att kunna måla, tillverka enklare smycken eller helt enkelt prata, lyssna på musik och bara vara tillsammans. Allt med syftet att ladda batterierna.


Gemenskap i bön

Vid kurstillfällena vill vi tillsammans, hjälpa varandra till ett fördjupat böneliv, och på så sätt en rikare Guds gemenskap. 


Spela ukulele för Guds skull

Kom till vår grupp och lär dig spela ukulele! Vi prövar på profan och andlig sång. Vi lär oss dom enkla ackorden, spelar och har roligt tillsammans!

 

Sorgegrupp

En grupp för dig som sörjer någon som stått dig nära. Genom att berätta och lyssna delar vi sorgen med varandra. Max 6 deltagare. Vid frågor och anmälan kontakta diakon Jonas Olander på telefon 073-087 60 37.