Några ungdomar står i en ring och lägger sina händer på varandras i mitten.
Foto: Shutterstock

Du behövs - ideell i Björkekärr

Vi är många men längtar efter att bli fler! Välkommen att engagera dig som ideell kraft i Björkekärrs församling!

För liksom vi i en enda kropp har många lemmar
och alla lemmarna inte har samma uppgift,
så är vi många en enda kropp i Kristus.

Romarbrevet 12:4-5

Exempel på ideella uppdrag i Björkekärrs församling

  • Barnledare
  • Ljud- och bildteknik
  • Musiker
  • Sopplunch
  • Kyrkkaffe
  • Körsångare
  • Hembesök
  • Internationell grupp

Om du är intresserad, så kom in i Björkekärrs kyrka vid Stabbetorget.

Du kan även kontakta diakon Jenny Odälv.