Örgryte församling - Personal

Det är vi som arbetar i Örgryte församling

Församlingens expedition

hanterar frågor kring församlingshem och kyrkor samt den lokala verksamheten, och om du ska hämta nycklar är det hit du vänder dig.

Tel: 031-731 83 00
E-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring bokning av dop, vigsel och kring begravning så vänder du dig till pastorsexpeditionen för Örgryte pastorat.

Tel: 031-731 80 40
E-post: orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se