Personal i Örgryte församling

Det är vi som arbetar i Örgryte församling

Församlingens expedition

hanterar frågor kring församlingshem och kyrkor samt den lokala verksamheten, och om du ska hämta nycklar är det hit du vänder dig.

Tel: 031-731 83 00
E-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

Om du har frågor kring bokning av dop, vigsel och kring begravning så vänder du dig till pastorsexpeditionen för Örgryte pastorat.

Tel: 031-731 80 40
E-post: orgryte.pastorat@svenskakyrkan.se

Församlingsherde

Jonathan Andersson

Jonathan Andersson

örgryte församling

Församlingsherde, Präst

Diakon

Annika Källstrand

Diakon

En bild av Jonas Olander, diakon.

Jonas Olander

Diakon

Församlingsadministratör

Ulrika Dillner.

Ulrika Dillner

Församlingsadministratör, Vik ekonomiassistent

Församlingspedagog

Gerald Jood

Församlingspedagog

Cecilia Lundahl

Församlingspedagog

Musiker

Erland Hildén

Musiker

Claes-Göran Lundgren

Musiker

En bild av Stina Persson, musiker.

Stina Persson

Musiker

Musikpedagog

Madeleine.

Madeleine Gustafsson

Musikpedagog

Präst

Jonathan Andersson

Församlingsherde, Präst

Amanda Cardmarker

Präst

Anna Märta Leijon

Präst

Katarzyna Warawko

Präst

Vaktmästare & lokalvård