Foto: Gustav Hellsing IKON

Stilla dag i Pauli

Välkommen till en Stilla dag med mässa, stillhet, meditation, fördjupning och möjlighet till personliga samtal i Sankt Pauli kyrka. Mer information om när nästa tillfälle är kommer.

Välkommen till en Stilla dag i Sankt Pauli kyrka med mässa, stillhet, meditation, fördjupning och betjäning. Det finns också möjlighet till personliga samtal.

Att i all enkelhet under några timmar lämna jäkt, stress och krav, är något många längtar efter. I evangelierna hör vi att Jesus gjorde så, för egen del och tillsammans med sina lärjungar. När vi samlas till stilla dagar i Sankt Pauli är vi i kyrkan hela tiden.

Lördagarna har detta tidsschema:

kl 10.00        Samling och introduktion.
kl 10.15        Mässa. Efter mässan är vi kvar i stillheten inne i kyrkorummet.
kl 11.00        Vi lyssnar till en bibelmeditation, sitter sedan kvar i kyrkorummet för egen inre bön eller går ut och tar en promenad.
kl 12.00        Tillfälle till förbön och bikt.
kl 13.00        Tystnadens bryts.

”Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det.”

Så berättas det, när herdarna kom in till Betlehem och berättade vad som sagts till dem om barnet Jesus. Detta är inriktningen på de stilla dagarna. Tillsammans med Jungfru Maria begrundar vi Guds uppenbarelse i Jesus Kristus.