Glasfönster i Örgryte nya kyrka som visar Noas Ark, en duva med kvist och regnbågen, omgivna en stjärna.
Foto: Ronald Eek

Örgryte församling

Örgryte församling är en plats för delaktighet, medmänsklighet och möten, en bit utanför men ändå mitt i storstadens puls.

Örgryte nya kyrka

Örgryte nya kyrka Foto: Helena Sandström

Öppet söndagar 12-15.
Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Digitalt:
Örgryte församling på facebook 
Adress
: Herrgårdsgatan 2
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

örgryte gamla kyrka

Foto: Helena Sandström

Öppet  Torsdagar kl 14.30-16 i samband med själaringning kl 15.
Virtuell rundtur på Google maps
Adress
Danska vägen, 412 66 Göteborg
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se 
Kyrkan är förnärvarande stängd för gudstjänst och förrättningar.

Skårs kyrka

Skårs kyrka Foto: Karolina Braun

Öppet ons 14-16 och sön 12-15.
Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Adress
Skårsgatan 93, 412 69 Göteborg
Församlingens e-post orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se