Foto: Magnus Aronson /Ikon

Församlingsinstruktion

Örgryte pastorat har en församlingsinstruktion. Den innehåller en vision om vilken kyrka vi vill vara och en beskrivning hur vi arbetar med kyrkans grundläggande uppgift.

Svenska kyrkan har en grundläggande uppgift som består av fyra områden: Vi ska fira och bjuda in till gudstjänst, vägleda och fördjupa den kristna tron genom  undervisning, värna varje människas värde och värdighet genom diakoni och möta människor och vittna om evangeliet genom mission.

I Örgryte pastorats församlingsinstruktion, fastställd 2020, kan du läsa hur vi vill att det ska gå till. Här finns också vår vision:

Svenska kyrkan har en unik roll i människors liv och i det svenska samhället.

  • Vi vill att människor genom våra församlingar finner vägar till tro, gemenskap och efterföljelse.
  • Vi vill finna nya vägar att vara en kyrka som kan göra skillnad i människors liv, också när yttre förutsättningar förändras.
  • Vi vill vara en kyrka som värnar varje människas unika värde och värdighet.
  • Vi vill vara en kyrka dit människor i alla åldrar, inte minst barn och unga, vill söka sig för att finna livsmening, framtidshopp och tro.
  • Vi vill vara ett pastorat där vi kan se rikedomen i våra många olika utryck, fromhetstraditioner och teologiska profiler och där vi tillsammans vill göra tydligt att det går att vara enade, också när vi inte alltid är överens.

Ladda ner vår församlingsinstruktion här nedan. Du som önskar läsa avsnittet om domkapitlets regler finner det i ett eget dokument.