Foto: Helena Sandström

Sankt Pauli byggnadshistoria

Här kan du läsa fakta om Sankt Pauli kyrka.

Kyrkan

Byggår: 1880-1882, invigd 15 januari 1882
Arkitekt: Adrian C Pettersson
Byggnadsstil: Modifierad romansk
Tornets höjd: 46 m
Längd: 36 m
Bredd: 23 m
Platsantal: 600-700, ursprungligen 1200
Sankt Pauli kyrka byggdes mellan åren 1880 till 1882 och invigdes 15 januari 1882. Arkitekt för kyrkan var kyrkobyggaren Adrian C Pettersson.

Kyrkans byggnadsstil kan kallas modifierat romansk. Stilen innehåller inslag som inte hör till en renodlad byggnadsstil. Det moderniserade i den romanska stilen märks mest på det smäckra tornet med sina fyra mindre torn runt om. Tornet är 46 meter högt och kyrkan är utvändigt 36 meter lång och 23 meter bred. I sin ursprungliga utformning gav kyrkan plats för 1200 besökare.

Kyrkan har genomgått fyra stora renoveringar, 1916-1917, 1941, 1969-1970 och nu senast 2009. Vid senaste renoveringen var Erika von Geijer arkitekt. Då byggdes nytt större kyrktorg, de bakre sidorummen ljudisolerades, sakristian flyttades till kyrkans bakre del invid kyrktorget, de bakre toaletterna byggdes om så att det nu finns tre stycken vilka nås via kyrktorget. I kyrkorummets främre del har två bänkrader tagits bort för att göra området runt koret mera flexibelt.

Sankt Pauli kyrka har tillkommit som gudstjänstrum för församlingen kring Redberget. Generationer har haft henne som hem. Där har de mött Gud i Hans Ord och Sakrament. Unga och gamla har förenats i böner och lovsånger. Gud är år från år densamme. Gud hör bön. Hans kärleksfulla vilja är densamma. Jesus ord på altarets framsida är en sammanfattning av Evangeliet från Gud till oss människor: “Kommen till mig I alle som arbeten och ären betungade, så skall jag giva eder ro.”

Klockorna i tornet

I Sankt Pauli kyrkas torn, som är 46 m högt, hänger två klockor samt en slagklocka. Stora och lilla klockan är försedda med inskriptioner som är författade av häradshövdingen Ludvig Essén.

Stora klockan
Gjuten av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1881
Vikt 925 kg, diameter 118 cm
Inskription:
Med klingande tunga det budskap jag bär.
Till gamla och unga: Si, Herren är när!
Hans sabbat är inne, håll upp med din id.
Och helga ditt sinne från oro och strid!
Om Anden dig väckte till ånger och tro,
Du jägtande slägte här finner du ro.
Lär bedja och vaka och viljan stärk,
Gack sedan tillbaka och verka Guds verk.

Lilla klockan
Gjuten av Göteborgs Mekaniska Verkstad 1881
Vikt 570 kg, diameter 101 cm
Inskription:
När morgon tänts och dag blir ny.
Till stilla bön jag ljuder,
När solen göms i aftonsky.
Till lof och tack jag bjuder.

Slagklockan i tornet
Gjuten av av Bergholtz Klockgjuteri, Stockholm 1881
Vikt 74 kg, diameter 52 cm

Inventarier

Altaret tillkom vid renoveringen 1969 och är utfört i Kolmårdsmarmor.

Kristusbilden i koret är en kopia av Thorvaldsens Kristusbild i Vor Frue Kirke i Köpenhamn. Den placerades i Sankt Pauli kyrka 1969 efter att tidigare ha stått i Kjellbergska Flickskolan och är skulpterad i marmor. De sex kormålningarna tillkom 1917 och är utförda av Alberth Eldh. Samtidigt tillkom målningarna i dopabsiden.

Träkrucifixet på stora altaret är handskuret av den schweiziske träbildshuggaren Josef Schibig, Steinen och är från 1970. Ett rosenprytt träkors i ek som är snidat av konstnären Erling Valldeby hänger sedan 1941 i triumfbågen.

Predikstolen är från 1882 har tidigare haft ljudtak. Sin nuvarande placering fick den 1940 då den sänktes ett steg och placerades närmare väggen.

Dopfunten tillkom 1918 och är tillverkad av kalksten från Ignaberga Kalkstensbruk. Figurerna är modellerade av Ninnan Santesson.

Takkronorna som hänger över läktarbariären är från 1941 och de som hänger under läktarna är från 1970 och är tillverkade av E Johansson Gelbgjuteri, Skara.

Textilierna tillkom 1970 och är tillverkade av textil-konstnärinnan Christina Westman.

Tre ikoner

”Emmausvandrarna”
Denna ikon är handgjord av ikonmålare Katriina Fyrlund och skänktes till kyrkan år 2010 av km. Gert Andréen.
Ikonen föreställer Kristus och två lärjungar som på väg till Emmaus samtalar om det som har hänt i Jerusalem, medan de talar kommer Jesus och slår följe med dem. ”Stanna hos oss. Det börjar bli kväll och dagen är snart slut.” Då följde han med in och stannade hos dem. När han sedan låg till bords med dem tog han brödet, läste tackbönen, bröt det och gav åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sade till varandra: ”Brann inte våra hjärtan när han talade till oss på vägen och utlade skrifterna för oss?”  Luk. 24:13-35

”Bebådelsen” skriven av Robin Johansson. På evangeliesidan eller Mariasidan av kyrkan (norra sidan) finns ikonen som visar Bebådelsen. Där får vi se Herrens mor Maria. Hon lyssnar till ärkeängeln Gabriel som berättar för henne att hon ska bli havande och att barnet inte ska ha någon jordisk far utan att det är Guds Son. Gud blir människa. Han kommer till oss för att ge sitt liv, för att dö och uppstå. ”Den som tror på mig ska leva om han än dör”, säger Jesus. Detta är det goda budskapet, evangeliet. Det är Guds gåva till oss.

”Paulus” På kyrkans epistelsida, finns, passande nog, en ikon av aposteln Paulus också den skriven av Robin Johnasson. Det är ju efter honom vår kyrka är uppkallad. Paulus, kallas för hedningarna apostel. Han var, liksom de andra apostlarna, Guds ombud. Genom apostlarna har Gud givit oss alla den kunskap vi har om Jesus. Paulus säger om sig själv: ”Jag är ju den minste av apostlarna, inte värd att kallas apostel, eftersom jag har förföljt Guds församling. Men genom Guds nåd är jag vad jag är.” Paulus förkunnar, kanske tydligast av alla, att det är på grund av Guds nåd och kärlek till oss som vi kan blir räddade och att vi tar emot detta genom tron. Precis som Maria, på evangeliesidan, får bära Guds Son in i världen, gör också aposteln Paulus det genom sina brev i Nya Testamentet.

Processionskorset är handskuret av Eva Spångberg och är i bruk sedan 1996.

Ljusbäraren är handgjord av smeden Pelle Fäldt, Eskilstuna och är i bruk sedan 1999.