Meny

Örgryte nya kyrka

Uppe på Svalberget blickar Örgryte nya kyrka från 1890 ut över Örgryte. I kyrkan firas gudstjänst på söndagar och den är också omtyckt för konserter och högtider.

med anledning av coronapandemin

Kyrkans gudstjänster är öppna men med restriktioner. Vi ber alla att visa hänsyn, att hålla avståndet och hålla sig hemma vid förkylningssymptom. Den som tillhör en riskgrupp behöver också iaktta försiktighet och bör stanna hemma. Mer information om verksamhet hittar du i kalendern.  Läs mer om hur vi vill begränsa smittspridning här

Örgryte nya kyrka

Örgryte nya kyrka Bild: Helena Sandström

Öppet torsdag 16-18. Sommarcafé på innergården vid församlingshemmet samma tid. Reflexmässa där kl 18 (vid regn i kyrkan)
Sommargudstjänst/mässa söndag kl 10.
Digitalt: Örgryte församling på facebook (Reflexmässan sänds live)
Adress
: Herrgårdsgatan 2
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

örgryte nya kyrka - en kort historik

1880-talet var ett dramatiskt årtionde. Industrialismen bröt fram och med den stora omflyttningar från landsbygd till stad. Örgryte församling växte dramatiskt och den gamla kyrkan med sina knappt 250 sittplatser blev för liten. En ny kyrka planerades och den 6 juli 1890 invigdes Örgryte nya kyrka av biskop Edvard Rodhe. Församlingen fick en ny stor, vacker kyrka i nygotisk stil att förvalta och vårda.

Tre större förändringar av kyrkans inre har skett sedan dess. På funkisstilens 30-tal slätströks väggar och tak och man valde också att måla koret rosa. 1970-talets renovering gick mer i blått. I samband med ombyggnaden för den nordtyska barockorgeln i slutet av 1990-talet hittades färgspår från den ursprungliga målningen och stor möda lades då på att återställa kyrkans ursprungliga utseende. 

om kyrkans inventarier

Altartavlan - En triptyk från 1951 av Thor Fagerkvist. Motiven föreställer Jesu födelse, Jesu uppståndelse och den första Pingstdagen. Under fastan är altartavlan stängd och då framträder Jesu tvagning av lärjungarnas fötter och Jesu kamp i Getsemane trädgård.

Kyrkfönstret i sidoskeppet symboliserar dopet och visar Noas ark, med löftesbåge och en duva.

Den gamla altaruppsatsen från 1890 är utförd av bildhuggaren och skulptören Carl Johan Dyfverman. Motivet är korsfästelsen och ersattes 1950 av den nya altartavlan. Idag står altaruppsatsen i kyrkans södra korsarm. 

Glasmålningarna: Carl Reinhold Callmander fick uppdraget att måla kyrkans glasfönster. I samband med att kyrkan fick sin nya altartavla 1951 ansågs flera fönster i koret bilda en orolig bakgrund till tavlan och de togs då bort. 

Läs mer om Orglarna i Örgryte nya kyrka