Foto: Helena Sandström

Örgryte nya kyrka

Uppe på Svalberget blickar Örgryte nya kyrka från 1890 ut över Örgryte. I kyrkan firas gudstjänst på söndagar och den är också omtyckt för konserter och högtider.

Örgryte nya kyrka

Örgryte nya kyrka Foto: Helena Sandström

Aktuell information om gudstjänst
Virtuell rundtur på Google maps
Digitalt:
Örgryte församling på facebook 
Adress
: Herrgårdsgatan 2
Församlingens e-post: orgryte.forsamling@svenskakyrkan.se

Titta in i kyrkan:

Örgryte nya kyrka - en kort historik

1880-talet var ett dramatiskt årtionde. Industrialismen bröt fram och med den stora omflyttningar från landsbygd till stad. Örgryte församling växte dramatiskt och den gamla kyrkan med sina knappt 250 sittplatser blev för liten. En ny kyrka planerades och den 6 juli 1890 invigdes Örgryte nya kyrka av biskop Edvard Rodhe. Församlingen fick en ny stor, vacker kyrka i nygotisk stil att förvalta och vårda.

Tre större förändringar av kyrkans inre har skett sedan dess. På funkisstilens 30-tal slätströks väggar och tak och man valde också att måla koret rosa. 1970-talets renovering gick mer i blått. I samband med ombyggnaden för den nordtyska barockorgeln i slutet av 1990-talet hittades färgspår från den ursprungliga målningen och stor möda lades då på att återställa kyrkans ursprungliga utseende. 

Om kyrkans inventarier

Altartavlan - En triptyk från 1951 av Thor Fagerkvist. Motiven föreställer Jesu födelse, Jesu uppståndelse och den första Pingstdagen. Under fastan är altartavlan stängd och då framträder Jesu tvagning av lärjungarnas fötter och Jesu kamp i Getsemane trädgård.

Glasfönster i Örgryte nya kyrka som visar Noas Ark, en duva med kvist och regnbågen, omgivna en stjärna.
Kyrkfönstret i sidoskeppet symboliserar dopet och visar Noas ark, med löftesbåge och en duva. Foto: Ronald Eek

Den gamla altaruppsatsen från 1890 är utförd av bildhuggaren och skulptören Carl Johan Dyfverman. Motivet är korsfästelsen och ersattes 1950 av den nya altartavlan. Idag står altaruppsatsen i kyrkans södra korsarm. 

Glasmålningarna: Carl Reinhold Callmander fick uppdraget att måla kyrkans glasfönster. I samband med att kyrkan fick sin nya altartavla 1951 ansågs flera fönster i koret bilda en orolig bakgrund till tavlan och de togs då bort. 

Läs mer om Orglarna i Örgryte nya kyrka

Vandra i Örgryte pastorat

Ta en sväng ut och vandra mellan kyrkorna i Örgryte pastorat. På varje plats kan du ta del av spännande fakta om kyrkan och upptäckaruppgift för barnen. Du kan också göra vandringen till en pilgrimsvandring med rum för inre reflektion.

Närbild på en känga på någon som står i en ring med andra.

Klimatvandring

Vandra för klimatet mellan Örgryte pastorats kyrkor. Vandringen är en möjlighet till inre reflektion över hur du, tillsammans med andra, kan bidra till en mer hållbar värld.