Foto: Stefan Nyholm

Sankt Paulis orglar

Stora orgeln
Sankt Pauli kyrkas orgel har under senaste tiden byggts om och renoverats.
I brochyren Orglar och organist i Sankt Pauli kyrka  finns en utförlig beskrivning av orgelns historia och nuvarande utseende.

Lilla orgeln
Orgeln är byggd 1961 av Marcusen & Son, Danmark. Den inköptes 1970 och blev ombyggd 1999 då Oktava 1 byttes mot Kvinta 2 2/3.

Disposition:
Gedackt 8      
Rörflöjt 4
Principal 2
Octava 1   / kvinta 2 2/3
Rankett 16