Foto: Freshh Connection/Unsplash

Samtal och stöd

Präster och diakoner finns till för dig som söker någon att tala med eller som behöver hjälp och stöd. Du vänder dig i första hand till din hemförsamling. På denna sida hittar du även information om Kyrkans SOS, Jourhavande präst och andra hjälplinjer.

Samtal

När livet tar sig andra vägar än vi tänkt oss kan det vara bra att få prata med någon om det svåra. Kanske upplever du oro, sorg eller tvivel. Kanske brottas du med livets mening. Kanske bär du på något du aldrig berättat för någon. 

Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små. Vi för inga journaler och samtalen är kostnadsfria. Kontakta din hemförsamling i första hand (se nedan). 

Hjälp och stöd

När livet krisar till är du välkommen att kontakta Svenska kyrkan. Här kan du också få stöd i kontakter med myndigheter. Boende inom församlingen kan också ha möjlighet att söka ekonomiskt stöd ur diakonala fonder. Vänd dig till din lokala församling för att få mer information.

Fondträffar

Pastoratet brukar bjuda in till fondsökarträff en gång per termin där du kan få hjälp att söka bidrag ur fonder. Nästa tillfälle blir i september 2021.

kontakta din församling: