Härlanda kyrkoruin

Härlanda kyrkoruin är kyrkan som Gustav Vasa rev. Idag är ruinen ett fint utflyktsmål ett stenkast från den nya Härlanda kyrka.

Härlanda kyrkoruin är idag Göteborgs första kristna minnesmärke - en kanske lite undangömd plats för göteborgarna, men ett fint utflyktsmål intill den nya Härlanda kyrka. Under sommaren brukar här också firas ekumeniska friluftsgudstjänster och även tillfällen till musik och allsång.

kort historik

Härlandas första kyrka anses vara byggd redan under 1100-talets första del. Här var den församlingskyrka under flera århundranden. Strax efter Nylöses tillkomst 1473 anslogs kyrkbyn och dess jordar till den nya staden. Kyrkan och prästgårdsstommen fick stå kvar - men 1528 lade kronan beslag på även dem. På befallning av Gustav Vasa revs då kyrkan och nu skulle härlandaborna istället ha sin kyrkogång i staden. Materialet användes också till byggandet av Nya Lödöse kyrka. 
 
Så här formulerade sig Gustav Vasa själv vid tiden för rivningen:
”Herlanda kyrcke må nedbrytes så att mwren och takbonaden komme samme bykyrcke till hjälp. Motivationen var att samme cappel och kyrcke liggia staden så när att the platt intet äre åff nödhen, och om feyd påkomme, aom gudh förbjudhe, komme thå samme kyrcke och cappel fijenderne til måtto staden vnder ögonen."
 
Ruinen utgrävdes och restaurerades på Göteborgs stads bekostnad år 1925.