Meny

Förtroendevalda i Örgryte pastorat

Från och med 1 januari 2018

Kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat 2018

Namn
Lena Karin Dalénius, ordförande
Anne Kristine Wilson, vice ordförande
Carina Rimborg, andre vice ordförande

Johan Bergdahl, ledamot
Helene Blomqvist, ledamot
Per Bodemar, ledamot
Meri Brandel, ledamot
Maria Carlstedt, ledamot
Nils Olof Ericsson, ledamot
Gunilla Gjöthlén, ledamot
Berit Haller, ledamot
Ann Margret Hamrin, ledamot
Camilla Kihlberg, ledamot
Lars Kihlberg, ledamot
Stina Knutsson, ledamot
Agneta Ladström, ledamot
Hans Jörgen Lindberg, ledamot
Nils Erik Lindblom, ledamot
Carina Nilsson, ledamot
Lennart Nilsson, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Arne Ojde, ledamot
Britta Olinder, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Jonas Olsson, ledamot
Areli Banuelos Rundqvist
Mart Saar, ersättare
Roger Sjöblad, ledamot
David Skansholm, ledamot
Eva Marianne Skånsberg, ledamot
Kristina Svensson, ledamot
Bengt Wallin, ledamot
Roy-Lennart Winqvist, ledamot
Fredrik Ylander, ledamot

Jens Ahlfors, ersättare
Oskar Andersson, ersättare
Maimu Baumann, ersättare
Lars Danielsson, ersättare
Ludwig Scherqvist Halldner, ersättare
Pia Hjalmarsson, ersättare
Anders Hultgren, ersättare
Jonathan Johansson, ersättare
Marie Lökkeberg, ersättare
Langton Jourdanis Mamvurura, ersättare
Emma Dahlgren Mensah, ersättare
Inger Mjörnvall, ersättare
Eva Nilsson, ersättare
Gunnel Ingeborg Rydén, ersättare
Cecilia Sandberg, ersättare
Tanja Sohlström, ersättare
Nicole Zöger, ersättare
Margareta Österlindh Unander, ersättare

Kyrkorådet i Örgryte pastorat 2018

Namn

Helene Blomqvist, ordförande
Ulf Nilsson, vice ordförande
Meri Brandel, andre vice ordförande

Lena-Karin Dalenius
Camilla Kihlberg
Stina Knutsson
Britta Olinder
Jonas Olsson
Roy-Lennart Winqvist
Oskar Andersson
Per Bodemar
Nils Olof Ericsson
Berit Haller
Mart Saar
Roger Sjöblad
Anne Kristine Wilson
Kyrkoherde Martin Lindh