Foto: Jason Morrison/freeimages.com

Förtroendevalda i Örgryte pastorat

På den här sidan finns listor över alla förtroendevalda i Örgryte pastorat.

Kyrkoråd och Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet i Örgryte pastorat

Mandatperioden 2022-2025

Kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat

Mandatperioden 2022-2025

De lokala församlingsråden (under uppdatering)

Församlingsrådet i Björkekärr

Här hittar du ledamöterna 2024-2025.

Församlingsrådet i Härlanda

Här hittar du ledamöterna 2024-2025

Församlingsrådet i Sankt Pauli

Här hittar du ledamöterna 2024-2025

Församlingsrådet i Örgryte

Här hittar du ledamöterna 2024-2025.

Möt ledamöterna i arbetsutskottet:

En ordförandeklubba, en illustrerad graf och foto på tre personer.

Bygga relationer i förtroende

Helene Blomqvist, Meri Brandel och Ulf Nilsson är de tre förtroendevalda som sitter i arbetsutskottet för kyrkorådet tillsammans med kyrkoherde och kanslichef.