Foto: Jason Morrison/freeimages.com

Förtroendevalda i Örgryte pastorat

Från och med 1 januari 2018

Kyrkofullmäktige i Örgryte pastorat 2018-2021

Namn
Lena Karin Dalénius, ordförande
Anne Kristine Wilson, vice ordförande
Carina Rimborg, andre vice ordförande

Oskar Andersson, ledamot
Johan Bergdahl, ledamot
Helene Blomqvist, ledamot
Per Bodemar, ledamot
Meri Brandel, ledamot
Maria Carlstedt, ledamot
Nils Olof Ericsson, ledamot
Gunilla Gjöthlén, ledamot
Berit Haller, ledamot
Ann Margret Hamrin, ledamot
Lars Kihlberg, ledamot
Stina Knutsson, ledamot
Agneta Ladström, ledamot
Hans Jörgen Lindberg, ledamot
Nils Erik Lindblom, ledamot
Carina Nilsson, ledamot
Lennart Nilsson, ledamot
Ulf Nilsson, ledamot
Arne Ojde, ledamot
Britta Olinder, ledamot
Ingrid Olsson, ledamot
Jonas Olsson, ledamot
Areli Banuelos Rundqvist
Mart Saar, ledamot
Roger Sjöblad, ledamot
David Skansholm, ledamot
Eva Marianne Skånsberg, ledamot
Kristina Svensson, ledamot
Bengt Wallin, ledamot
Roy-Lennart Winqvist, ledamot
Fredrik Ylander, ledamot

Jens Ahlfors, ersättare
Maimu Baumann, ersättare
Kerstin Brunnström, ersättare
Lars Danielsson, ersättare
Pia Hjalmarsson, ersättare
Anders Hultgren, ersättare
Jonathan Johansson, ersättare
Marie Lökkeberg, ersättare
Langton Jourdanis Mamvurura, ersättare
Emma Dahlgren Mensah, ersättare
Inger Mjörnvall, ersättare
Eva Nilsson, ersättare
Gunnel Ingeborg Rydén, ersättare
Cecilia Sandberg, ersättare
Iréne Sjölander, ersättare
Tanja Sohlström, ersättare
Nicole Zöger, ersättare
Margareta Österlindh Unander, ersättare

Kyrkorådet i Örgryte pastorat 2018-2021

Namn

Helene Blomqvist, ordförande
Ulf Nilsson, vice ordförande
Meri Brandel, andre vice ordförande

Kyrkoherde Martin Lindh

Ledamöter:
Birgitta Adler
Lena-Karin Dalenius
Stina Knutsson
Britta Olinder
Jonas Olsson
Roger Sjöblad
Roy-Lennart Winqvist

Ersättare:
Oscar Andersson
Per Bodemar
Nils Olof Ericsson
Berit Haller
Kerstin Kristiansson
Mart Saar
Anne Kristine Wilson