Samtal och stöd - Björkekärr

Vill du ha någon att prata med? Präster och diakoner i Björkekärrs församling finns här för dig.

Svenska kyrkans präster och diakoner finns här för att lyssna och stödja i olika situationer som kan uppstå i livet. Du är välkommen oavsett religionstillhörighet, ålder och om du är troende eller inte. 

Du kan få hjälp och stöd i kontakter med myndigheter. Du har också möjlighet att söka ekonomiskt bistånd på pastoratets fondträffar två gånger om året. 

Välkommen att kontakta oss!

Kontakta en diakon:

  Kontakta en präst:

   Läs mer om samtal och stöd i Örgryte pastorat:

   En person i grön t-shirt och diakonsmycke sitter vid ett bord mittemot en tom fotölj.

   Samtal och stöd

   I kyrkan finns plats för dig som söker någon som lyssnar eller som behöver hjälp och stöd när livet krisar. Du kan vända dig till en diakon eller präst i din hemförsamling.

   Några personer och en kvinnlig präst sitter på stolar i en ring i en kyrka.

   Stöd i sorgen

   Du är inte ensam i sorgen. I kyrkan finns stöd som hjälper dig att leva vidare. Örgryte pastorat bjuder in till flera olika sorgegrupper.