En flicka står med en säck bland sopor.
Foto: Jesper Wahlström/Ikon

Internationellt engagemang

Mänskligheten lever under samma himmel. Alla har rätt till ett värdigt liv. I Härlanda församling finns den internationella gruppen som vill bidra till ett bredare perspektiv.

Internationella gruppen

Det här gör vi:

  • Vi arbetar med insamlingskampanjer till ACT Svenska kyrkan under advent/jul respektive fastetiden.
  • Vi stöder ett barnhem, Bulongwa Childrens home, med kollekter och insamlingar. 
  • Vi anordnar temakvällar där angelägna frågor med global prägel lyfts.

Välkommen att engagera dig i internationella gruppen! Kontakta vid intresse VT Carlheim.

 

En hand sätter ett tänt ljus i en ljusbärare.

Så kan du hjälpa

Kriget i Ukraina har skapat stor oro. Många vill göra en insats, men det är inte alltid tydligt vilken hjälp som behövs. Här är därför några konkreta förslag på hur du kan hjälpa.

Pojke står på en soptipp och håller i en trasig boll.

Act Svenska kyrkan

Tillsammans med kyrkor, organisationer och tusentals frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor, och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

En grupp människor springer mot kameran. Det står Världens Barn eller Act Svenska kyrkan på deras tröjor.

Världens barn

Världens Barn är Radiohjälpens största insamling och genomförs av Sveriges Television och Sveriges Radio P4 i samarbete med 14 svenska organisationer. Tillsammans med närmare 45 000 frivilliga gör vi en enorm insats för värdens barn och du är välkommen att vara med!