Söndagsskola i Sankt Pauli

Under hösten 2020 har vi inte söndagsskola på vanligt vis.

Under hösten 2020 har vi inte söndagsskola på vanligt vis. I kyrkan finns också alltid målarblad m.m. till barnen.

Söndagskola
Det är söndagsskola varje högmässa. Före predikan sjungs en sång då barnen samlas framme i kyrkan till en kort bön, därefter går söndagsskolebarnen ut i sina grupper. Under sommarens gudstjänster är det inte alltid söndagsskola men pålyses i början av gudstjänsten.

Yngre gruppen 3 år-förskoleklass
Här sjunger vi och berättar bibelberättelser och barnen målar i sina böcker.

Mellangruppen åk 1-4
Här pratar vi om en bibelberättelse, sjunger, ritar och samtalar. Ofta har varje termin ett eget tema.

Söndagsklubben från åk 5
Här utgår vi från någon av söndagens texter och lär oss mer och diskuterar.

Tidningen Droppen
Alla får barntidningen Droppen med sig hem varannan vecka.

 

Johanna Skoglund

Församlingspedagog i Sankt Pauli församling