Foto: Daniel Lönnbäck

Söndagsskola i Sankt Pauli

I söndagsskolan ber vi, sjunger, ritar och hör berättelser ur Bibeln. Det finns tre olika grupper utifrån åldersgrupp, från ca 3 år och uppåt. Söndagar i högmässan kl 11.00 i Sankt Pauli kyrka.

Yngsta gruppen för små barn. Behöver man ha med en vuxen så går det bra!
Mellangruppen  är barn i de första skolåren
Söndagsklubben är för de lite äldre barnen

Välkommen att vara med!