Hemgrupper

Om den lilla gruppens stora möjligheter.

I Björkekärrs församling vill vi verka för att vi alla ska lära känna Gud alltmer i en god gemenskap och nära relationer. Den lilla gruppens gemenskap är oerhört viktig. Därför har vi hemgrupper som träffas regelbundet var eller varannan vecka hemma hos varandra eller i kyrkan. Man fikar, samtalar, läser Bibeln eller någon annan bok och ber tillsammans.

En hemgrupp är en plats där man får

  • lära känna människor och Gud allt djupare
  • utbyta tankar om livet, om tvivel och tro
  • växa i tro både vad det gäller kunskap och erfarenhet
  • dela livet, både glädje och bekymmer
  • be med och för varandra
  • fylla på kraft och inspiration i sitt liv

Alla är välkomna att dela en sådan gemenskap.